Đổi mới và cải tiến toàn diện để tiến xa hơn

 12:59 CH @ Thứ Năm - 09 Tháng Giêng, 2014

TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày 08/01/2014. Tại hội trường văn phòng Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex SAIGON) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX), Đảng ủy và Công đoàn khối DNTMTW tại TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM cùng với 145 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CBCNV-NLĐ trong Công ty.

m

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2013 - Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014

Tình hình nền kinh tế trong năm 2013 còn nhiều khó khăn, thị trường xăng dầu có những biến đổi cả về cung, cầu và cơ cấu mặt hàng cũng như những định chế của nhà nước có nhiều thay đổi đã đặt ra những yêu cầu mới trong SXKD của Công ty. Nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex Sài Gòn đã đạt được một số kết quả tiêu biểu:

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch, đảm bảo an toàn. Bảo toàn và phát triển vốn, lợi nhuận năm 2013 cao hơn năm 2012; ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Tích cực triển khai dự án ERP và EGAS theo chỉ đạo của Tập đoàn. Đồng thời chủ động rà soát, điều chỉnh và ban hành lại các qui trình quản lý nội bộ để đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực.

- Tổ chức tốt công tác điều độ và quản lý hàng hóa, tỷ lệ hao hụt tổng hợp thấp hơn định mức Tập đoàn giao. Việc cân đối điều hành vốn, sử dụng vốn hiệu quả, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Hoàn thành dự án Kho D đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 01.10.2013.

- Tích cực, chủ động trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai, hoàn thành các thủ tục pháp lý cho toàn bộ các cửa hàng đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài theo QĐ17 của UBND Thành phố.

Chủ tịch đoàn điều hành hội nghị

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bùi Ngọc Bảo phát biểu chị đạo hội nghị

Sang năm 2014, Công ty đặt ra các mục tiêu, các nhóm giải pháp đổi mới và cải tiến toàn diện để tiến xa hơn, gia tăng hiệu quả tổ chức thương mại.

Một là hoạt động tổ chức kinh doanh :

-Phối hợp Tập đoàn quản lý và điều hành nguồn chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo và thực hiện đơn hàng. Bán hàng linh hoạt, hiệu quả theo từng thời điểm để tối đa hóa lợi nhuận xăng dầu, cân đối tỷ trọng bán theo từng phương thức tối ưu theo nguyên tắc gia tăng sản lượng khi kinh doanh có lãi.

-Tổ chức phương án kinh doanh kho 2014 - 2020 đã được Tập đoàn phê duyệt. Nâng cao chất lượng dịch vụ giữ hộ,kiểm soát chặt chẽ chi phí qua kho để tăng sức cạnh tranh thu hút các đơn vị ngoài xã hội gửi hàng và đơn vị nội bộ ngành đến nhận hàng tại Tổng kho Nhà bè.

Dự án Kho D vừa được hoàn thành và đưa vào khai thác từ 01.10.2013

-Xí nghiệp bán lẻ khẩn trương sửa chữa, nâng cấp gia tăng hiệu suất, nâng cao văn minh thương mại; hoàn thiện đề án “Chuỗi dịch vụ tiện ích hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu” để trình Tập đoàn.

-Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại với định hướng chuyển đổi mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, bám sát kế hoạch đầu tư phát triển, thực hiện đúng tiến độ để gia tăng nguồn lực, tích cực tìm kiếm nguồn việc để tăng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới, tăng tỷ lệ doanh thu khách hàng ngoài xã hội;

Cửa hàng Xăng dầu số 53 - Chào xuân mới, diện mạo mới

-Petrolimex Kiên Giang tiếp tục triển khai định hướng của Tập đoàn; ưu tiên phát triển mạng lưới bán lẻ, kết hợp phát triển kho chứa trung chuyển theo từng vùng thị trường.

Hai là về đầu tư phát triển và quản lý kỹ thuật

-Hoàn thiện phân tích đánh giá khai thác hiệu quả tối đa hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật đã đầu tư.

-Trong năm 2014, phấn đấu đầu tư phát triển và xây dựng 02 CHXD.

-Triển khai tích cực công tác an toàn và hiệu quả sau đầu tư trên quy mô tổng thể được quy hoạch phù hợp trong tầm nhìn dài hạn.

-Thực hiện tốt chỉ đạo của Tập đoàn, phối hợp với đối tác FPT, PIACOM để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, vận hành có hiệu quả ERP & EGAS - công cụ quản lý điều hành hữu hiệu. Đồng thời duy trì ổn định hệ thống hạ tầng mạng máy tính, mạng viễn thông đảm bảo kết nối thông suốt 24/7.

Ba là về hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

-Cải tiến chất lượng phục vụ, bán hàng tại các bộ phận trực tiếp giao dịch với khách hàng (tiếp thị, bán hàng, phát hành hóa đơn, xuất hàng, điều độ xe vào kho, …) bằng các công cụ kiểm soát hiệu quả (camera giám sát, kiểm tra đột xuất độc lập, huấn luyện & giám sát tại chỗ, tinh gọn quy trình giao dịch, ứng dụng công nghệ mới, …).

-Nghiên cứu, mở rộng và tích hợp các tiêu chuẩn theo hướng TQM trên phạm vi toàn Công ty để đảm bảo tính nhất quán, xuyên suốt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành lĩnh vực quản lý an toàn – bảo vệ môi trường từ Văn phòng Công ty xuống các đơn vị trực thuộc.

Kết quả sau khi thực hiện 5S

-Tiếp tục chương trình 5S, hoàn chỉnh chuẩn áp dụng, gia tăng tần suất kiểm tra, áp dụng chế tài thưởng phạt để thay đổi thói quen, cải thiện khu vực làm việc của NLĐ. Phấn đấu Văn phòng Công ty đạt tiêu chuẩn “Công sở Văn minh – Sạch đẹp - An toàn và Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp năm 2014”.

-Khởi động chương trình Quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD trong toàn Công ty.

Năm 2014, dự báo các yếu tố bên ngoài tác động không nhỏ đến SXKD của Công ty nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể người lao động, nhất định Công ty Xăng dầu Khu vực II phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao để tiến xa hơn.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Bí thư Đảng úy khối DNTMTƯ tại TPHCM
Nguyễn Văn Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị

UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu
Đinh Thái Hương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Giám đốc TKNB Nguyễn Danh Hùng tham luận
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh kho

Giám đốc XNBL Dương Văn Phi tham luận
tăng năng suất bán lẻ và văn minh thương mại

Giám đốc XNDV Nguyễn Đức Minh tham luận
phát triển dịch vụ về môi trường trong KDXD

Trường ban ISO Công ty Đào Văn Hùng tham luận
cải tiến quản lý chất lượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Bí thư Đảng ủy khối DNTMTW trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

ỦV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu
và lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM
trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương

Biểu quyết thông qua
các văn kiện tại hội nghị

Bổ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân
nhiệm kỳ 2014-2016

Nguồn:  Trần Trọng Tuấn  -  Phó ban ERP
Petrolimex Sài Gòn: