Hội nghị Quản lý hàng hóa Petrolimex Sài Gòn giai đoạn 2017 - 2019

 01:10 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Mười, 2019

Sáng ngày 18.10.2019, tại Trụ sở 15 Lê Duẩn - Quận 1 - TP. HCM, Petrolimex Sài Gòn tổ chức hội nghị về công tác quản lý hàng hóa giai đoạn 2017 - 2019. Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Cảnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng và Đại diện lãnh đạo các Ban của Tập đoàn: Kỹ thuật Xăng dầu, Quan hệ Quốc tế và Đảm bảo nguồn, Chính sách Kinh doanh và Bán buôn.

Về phía Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), có Giám đốc Công ty Trịnh Bá Bộ, Ban lãnh đạo, Trưởng/Phó các phòng ban nghiệp vụ và đội ngũ chuyên trách công tác kỹ thuật xăng dầu của Công ty; Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc.

Giai đoạn 2017 - 2019,Petrolimex Sài Gòn tổ chức thực hiện an toàn - hiệu quả công tác quản lý hàng hóa trong toàn Công ty:tổng sản lượng nhập xuất quaTổng kho Xăng dầu Nhà Bè đạt ở mức cao (2017: 5,4 triệu m3/tấn, 2018: 5,8 triệu m3/tấn, 9T2019: 4,3 triệu m3/tấn);số lượng tàu nhập có xu hướng tăng (2018 tăng 17% so với 2017),thời gian thực hiện các công đoạn nhập hàngđược tiết giảm từ 8,5 giờ/tàu (2017) xuống còn 6,8 giờ/tàu (2019); sản lượng xuất đường bộ tiếp tục tăng với biên độ 10%/năm; tỷ lệ hao hụt thực tế ổn định và đạt ở mức tối ưu.

Các đợt pha chế, phối trộn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng theo QCVN và TCCS đã công bố; được Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) hợp quy tại bể pha chế và cấp giấy chứng nhận hợp quy trước khi phân phối.Từ 13.01.2019,Công ty tổ chức xuất hàng đêm đảm bảo tuyệt đối an toàn theo quy định của Thành phố.

Công tác xuất cấp hàng hóa liên tục được cải tiến trong các mặt: tinh gọn quy trình thủ tục, áp dụng CNTT - Tự động hóa, kiểm soát chất lượng - số lượng nghiêm ngặt cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị / bộ phận đã mang lại hiệu quả rõ nét, tích cực - được khách hàng, vận tảivà các bên liên quan ghi nhận, đánh giá cao.

Giám đốc Petrolimex Sài Gòn báo cáo công tác quản lý hàng hóa giai đoạn 2017 - 2019

Trong thời gian tới, Công ty đề ra các nhóm giải pháp chính: Tiếp tục kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực am hiểu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý và đo lường chất lượng xăng dầu; thiết lập kênh trao đổi thông tin, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận liên quan; hoàn thành nâng cấp, mở rộng Phòng hóa nghiệm trung tâm; quy hoạch sứa chứa, cầu cảng và công nghệ linh hoạt; rà soát, hiệu chỉnh các quy định/quy trình của Công ty, tuân thủ nghiêm các quy định quản lý của Nhà nước;hoàn thiện, khai thác hiệu quả hệ thống tự động hóa đặc biệt là chương trình Tự động hóa kho cảng xăng dầu của Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý hàng hóa của Petrolimex Sài Gòn, đặc biệt là việc đảm bảo nguồn và tổ chức thành công việc pha chế và kinh doanh nhiên liệu E5 & DO 0,001S-V an toàn - hiệu quả trong 02 năm qua - Một trong những điểm sáng của Petrolimex trên thị trường kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu các Ban liên quan của Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Petrolimex Sài Gòn trong việc xem xét, giải quyết các vấn đề đặt ra tại hội nghị đểtiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý hàng hóa của Petrolimex Sài Gòn nói riêng và Tập đoàn nói chung.

Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tập đoàn, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Ban/phòng Tập đoàn và nỗ lực của CBCNV-NLĐ Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn - hiệu quả công tác quản lý hàng hóa trong những năm qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu: Tiếp tục cải tiến, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật - thiết bị, kiện toàn và đổi mới công tác tổ chức quản lý điều hành, công tác tạo nguồn từ công đoạn nhập - xuất - tồn chứa, pha chế, quản lý bán hàng, quản lý hao hụt và đảm bảo số lượng - chất lượng vững chắc theo các tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước.

Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đề ra để công tác quản lý hàng hóa tại Công ty tiếp tục mang lại các lợi thế cạnh tranh và tạo nên đẳng cấp - văn minh thương mại của Petrolimex Sài Gòn.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh kết luận hội nghị

Trưởng phòng Kỹ thuật Xăng dầu Petrolimex Sài Gòn Đinh Tấn Lợi trình bày báo cáo tại hội nghị

Ảnh: Thanh Hương

Nguồn:  BBT website
Petrolimex Sài Gòn