Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của Xí nghiệp dịch vụ xây lắp và thương Mại – Petrolimex Sai Gon

 01:42 CH @ Thứ Tư - 09 Tháng Giêng, 2013

Tp.HCM ngày 08.01.2013, tại hội trường văn phòng Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sai Gon) xí nghiệp dịch vụ xây lắp và thương mại (Xí nghiệp) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013. Tham dự hội nghị có Ban giám đốc Công ty, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn Công ty và lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu và Tổng kho xăng dầu Nhà Bè cùng toàn thể CBCNV của Xí nghiệp dịch vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Giám đốc Xí nghiệp Nguyễn Đức Minh báo cáo đánh giá: được với sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo công ty, sự phối hợp của các phòng ban công ty và Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu cùng với sự nỗ lực tập thể người lao động sau năm 2012, Xí nghiệp dịch vụ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã có những bước chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức sản xuất. Các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu đã được thị trường đón nhận: súc rửa bồn bể; lắp đặt bảo dưỡng trang thiết bị, công nghệ; xây lắp cửa hàng xăng dầu; sơn bảo quản; sơn trang trí nhận diện thương hiệu; v.v…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng ghi nhận những thành tích của Xí nghiệp dịch vụ đã đạt được trong năm qua và yêu cầu trong năm tới sẽ có sự phát triển mạnh mẽ để đáp ứng được những kỳ vọng của lãnh đạo Công ty đối với Xí nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục vụ tốt các hoạt động dịch vụ kỹ thuật nội bộ và hướng nhanh ra bên ngoài phục vụ xã hội, phát triển Xí nghiệp vững chắc và tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt nổi trội, xây dựng đơn vị đoàn kết, nâng cao đời sống cho CBCNV. Để thực hiện nhiệm vụ trên, yêu cầu lãnh đạo và CBCNV của Xí nghiệp cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong việc duy trì và cải tiến hệ thống quản trị chất lượng, triển khai áp dụng quản trị rủi ro hiệu quả và nâng cao hiệu quả trong từng công trình, hạng mục và mỗi dịch vụ thương mại.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Sai Gon
Trần Văn Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Nguyễn Đức Minh thay mặt CBCNV Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của các phòng ban nghiệp vụ Công ty và Tổng Kho Xăng dầu Nhà Bè và Xí nghiệp Bán lẻ; đồng thời cam kết sẽ triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2013 theo đúng kế hoạch được giao

Giám đốc Xí nghiệp DV XL&TM Nguyễn Đức Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc công ty

Nguồn:  Nguyễn Thanh Hương  -  CV P. Phát triển doanh nghiệp
Petrolimex SAIGON