Lan tỏa tinh thần lao động Petrolimex

 08:38 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Tám, 2018

Chúng tôi là Công nhân xăng dầu

Xin mời Quý vị xem tin ảnh: tại đây

Nguồn:  Hồng Chuyên - Nam Phương  -  BBT Website
Petrolimex Sài Gòn