10 định hướng cơ bản trong năm 2015

 10:17 SA @ Thứ Bảy - 14 Tháng Hai, 2015

Ngày 05.02.2015 Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã ban hành văn bản số 0145/PLX-VP gửi các đơn vị thành viên Petrolimex thông báo tình hình Tập đoàn năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 (VB 0145).

VB 0145 nêu rõ 10 định hướng cơ bản trong năm 2015 để toàn thể cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cùng cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) toàn Tập đoàn tập trung triển khai, cụ thể như sau:

Trước hết bảo đảm an toàn. Công tác an toàn được đặt lên hàng đầu, cần được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo đơn vị và mỗi người lao động trong hoạt động thường ngày. Không được lơ là mất cảnh giác.

An toàn gồm các nội dung: an toàn về người lao động và an toàn về tài sản (cơ sở vật chất kỹ thuật, tiền trong quá trình tồn quỹ và lưu chuyển, hàng hóa trong quá trình lưu kho và vận chuyển).

Dịp Tết nguyên đán sắp tới và các ngày lễ, tết thường niên - công tác an toàn cần phải được đặc biệt quan tâm, nâng cao; nhất là ở khối cửa hàng xăng dầu, cửa hàng chuyên doanh hàng hóa/dịch vụ do các Tổng công ty, Công ty chuyên ngành Petrolimex sản xuất, cung cấp.

Hai là, xúc tiến bán hàng mạnh trên tất cả các kênh. Trong đó, xác định bán lẻ trực tiếp là chủ lực để tập trung mọi nỗ lực trong đầu tư nâng cấp, ứng dụng nhận diện thương hiệu và xây dựng tác phong, quy trình bán hàng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, phải sâu sát và phải linh hoạt trong thiết lập, xây dựng hệ thống phân phối xăng dầu (đại lý và nhượng quyền thương mại) tổ chức tốt mối quan hệ cho sự phát triển bền chặt, dài lâu.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tại có 19 đầu mối tham gia kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và thực tế cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ba là, tiếp tục thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm tại tất cả các khâu có thể tiết kiệm, ở cả tiêu chí bắt buộc và tiêu chí định hướng.

Bốn là, tăng quyền chủ động để tạo sự linh hoạt ở các đơn vị thành viên. Tổ chức quản lý điều hành trên cơ sở phân định rõ vai trò vị trí của Công ty mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” với các đơn vị thành viên hướng tới mục tiêu hiệu quả chung của cả hệ thống.

Năm là, đẩy mạnh khai thác giá trị gia tăng tại hệ thống cửa hàng xăng dầu. Trước mắt, tập trung phát triển hàng hóa, dịch vụ do các Tổng công ty, công ty chuyên ngành Petrolimex sản xuất, cung cấp; phát huy lợi thế thương hiệu và hình ảnh Petrolimex.

Sáu là, điều hành nguồn theo phương án tối ưu. Bảo đảm đường vận động hàng hóa hợp lý; điều hành tồn kho theo hướng giảm thiểu tối đa chi phí, kiểm soát cơ hội/rủi ro đối với biến động giá dầu thế giới và thuế nhập khẩu xăng dầu. Nghiên cứu lộ trình áp dụng biểu thuế ưu đãi trong các hiệp định để xây dựng kế hoạch tạo nguồn phù hợp.

Bẩy là, quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện đầu tư các dự án kho xăng dầu tại các địa điểm đã xác định.

Tám là, gắn tiền lương của người lao động với năng suất lao động. Người lao động phải được hưởng thành quả từ sự nỗ lực lao động sản xuất của mình.

Chín là, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối các Tổng công ty/Công ty cổ phần. Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi với cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ (ít tầng nấc), rút ngắn khoảng cách vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, sử dụng vốn hiệu quả.

Mười là, tiếp tục tái cấu trúc để phát triển theo lộ trình đã xác định. Tập trung nhân lực và thời gian để hiện thực hóa các nội dung đã thỏa thuận với Tập đoàn JX and Nippon Oil Energy (JX NOE) tại Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược đã ký ngày 19.12.2014.

Năm 2015 là một năm quan trọng trong tiến trình phát triển của chúng ta. Lãnh đạo Tập đoàn mong rằng Người đứng đầu các đơn vị cùng CBCNV-NLĐ Petrolimex với khí thế thi đua đã hình thành từ năm 2014, chúng ta bám sát các định hướng nói trên để tổ chức hoạt động trong năm 2015 được tập trung, có hiệu quả trên cơ sở tuân thủ các quy định của luật pháp.

Nguồn:  Trần Văn Thịnh  -  Tổng giám đốc
Petrolimex