PLX triển khai KH 569 về chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu

 09:30 SA @ Thứ Sáu - 20 Tháng Tư, 2018

Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Vũ Bá Phú vừa phê duyệt kế hoạch số 569/PLX-PCTT ngày 05.5.2017 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực xăng dầu năm 2017 (sau đây gọi tắt là "KH 569").

Tại KH 569, lãnh đạo Petrolimex yêu cầu Người đứng đầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Kế hoạch số 3036/KH-BCT của Bộ Công Thương để góp phần cùng các cơ quan hữu quan tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex và người tiêu dùng cả nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực xăng dầu.

KH 569 yêu cầu tính chủ động cao trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến các quy định quản lý của Tập đoàn, của đơn vị thành viên về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; tăng cường lan tỏa gương "người tốt, việc tốt", CBCNV-NLĐ thực hiện tốt văn minh thương mại,...qua các kênh truyền thông chính thống gồm website, fanpage, email,... của đơn vị và Tập đoàn.

Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương (Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng) và Ban chỉ đạo 389 tại địa phương để thực hiện hiệu quả công tác minh bạch xăng dầu theo Nghị định 83, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người tiêu dùng.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ, chủ động quyết liệt thực thi hoạt động bảo vệ nhãn hiệu theo văn bản số 1514/PLX-PR ngày 04.12.2015; đồng thời, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương áp dụng các biện pháp mạnh trong đấu tranh chống gian lận thương hiệu Petrolimex.

KH 569 quy định các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất về Tập đoàn để hỗ trợ và/hoặc có chỉ đạo cụ thể đối với các trường hợp có tình tiết phức tạp.

Bên cạnh việc thực hiện KH 569, lãnh đạo Petrolimex cũng yêu cầu các đơn vị thành viên Petrolimex khối chuyên ngành có kinh doanh xăng dầu và PKC quyết liệt trong rà soát các doanh nghiệp làm đại lý/nhượng quyền thương mại, cương quyết chấm dứt hiện tượng trục lợi thương hiệu Petrolimex và đẩy mạnh ứng dụng nhận diện thương hiệu Petrolimex tại CHXD thuộc sở hữu, tăng cường chiếu sángđẩy mạnh truyền thông tại CHXD Petrolimex.

Nguồn:  Nguyễn Bằng  -  CV. Phòng Quan hệ Công chúng
Petrolimex