Petrolimex Kiên Giang: Khẳng định vị thế “để tiến xa hơn”

 07:48 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Giêng, 2014

Kiên Giang, ngày 15.01.2014, Petrolimex Kiên Giang (PKC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Dự hội nghị có đại diện hai chủ đầu tư là Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (KTC) cùng đầy đủ Ban lãnh đạo Petrolimex Kiên Giang: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ và toàn thể cán bộ nhân viên.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch HĐTV PKC phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của hai chủ đầu tư và chỉ đạo PKC

Xem thêm tại đây

Nguồn:  Mai Hoài Nam  -  Chuyên viên truyền thông
Petrolimex Kiên Giang