Petrolimex Kiên Giang: 4 tháng 2015 đạt mức cao kế hoạch SX-KD

 03:45 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Năm, 2015

Kiên Giang, ngày 07.5.2015, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) có buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Petrolimex Kiên Giang/PKC) đánh giá nhanh tình hình hoạt động kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2015, chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó tổng giám đốc Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Phong Thiên thay mặt lãnh đạo Công ty báo cáo nhanh các mặt hoạt động của Công ty đạt được trong tháng 4 và lũy kế 04 tháng đầu năm 2015; đồng thời, đề ra những công việc trọng tâm cần triển khai ngay trong tháng 5, đề xuất khen thưởng đột xuất CBNV đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua, đóng góp tích cực đưa hoạt động của đơn vị phát triển rất ấn tượng, tăng trưởng cao trên các mặt:

* Sản lượng thực hiện bằng 42% kế hoạch năm, tăng 68% so với cùng kỳ;
* Lợi nhuận đạt mức cao so với bình quân của kế hoạch giao;
* Kinh doanh dầu mỡ nhờn cũng đã có bước phát triển khá ổn định;
* Hệ thống phân phối không ngừng được mở rộng, uy tín thương hiệu Petrolimex Kiên Giang ngày được nâng cao;
* Đ
ời sống CBNV được quan tâm và cải thiện tốt.

Kế hoạch hoạt động trong những tháng tới, Ban Tổng giám đốc sẽ bám sát kế hoạch HĐTV giao, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm trên tất cả các mặt, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án và công trình, sớm đưa vào khai thác thêm 4 cửa hàng xăng dầu; tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công việc và mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác như: Dầu mỡ nhờn, nước giặt cao cấp Petrolimex - nhãn hiệu JANA, dịch vụ rửa xe, bảo hiểm ...

Phó tổng giám đốc Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Phong Thiên
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015

Cũng tại buổi làm việc, Phó trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ - Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại (XNDV) Petrolimex Sài Gòn Hoàng Thị Thu Hà đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức kinh doanh khác ngoài xăng dầu, đặc biệt là hoạt động kinh doanh nước giặt cao cấp Petrolimex - nhãn hiệu JANA, tạo điều kiện thuận lợi cho Petrolimex Kiên Giang xây dựng kế hoạch kinh doanh để từ 01.6.2015 sẽ chính thức đưa nước giặt JANA có mặt tại thị trường Kiên Giang.

Phó trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ - XNDV Petrolimex Sài Gòn Hoàng Thị Thu Hà
chia sẽ kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm nước giặt JANA

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh đánh giá rất cao và biểu dương những kết quả tốt đẹp mà Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã đạt được, đề nghị Ban Tổng giám đốc có đề xuất khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội, đóng góp tích cực cho Công ty trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc sớm xây dựng kế hoạch kinh doanh khác ngoài xăng dầu và dầu mỡ nhờn Petrolimex, cụ thể là nước giặt JANA, dịch vụ rửa xe, bảo hiểm, ...nhằm khai thác tốt tiềm năng về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có. Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang cũng nhắc nhở Ban lãnh đạo Công ty không được hài lòng, tự mãn với kết quả hiện có mà cần phải nỗ lực hơn nữa, duy trì và phát huy tốt động lực, niềm đam mê, sự năng động và sức trẻ của đội ngũ CBNV, đoàn kết, chung tay xây dựng một Petrolimex Kiên Giang phát triển an toàn, bền vững“để tiến xa hơn”.

Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh chỉ đạo định hướng hoạt động trong thời gian tới

Nguồn:  Mai Hoài Nam  -  PTP. Kinh doanh Xăng dầu
Petrolimex Kiên Giang