Đào tạo vận hành hệ thống Quản trị dịch vụ CNTT

 05:10 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Tư, 2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18.04.2014, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức lớp đào tạo vận hành hệ thống Quản trị dịch vụ CNTT (gọi tắt là ITSM) cho đối tượng là các CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty. Chương trình đào tạo do Phòng CNTT Công ty xây dựng và tổ chức.

Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản, tổng quan về hệ thống Quản trị dịch vụ CNTT, các mục đích, yêu cầu khi sử dụng; giúp học viên nắm rõ các quy trình, thao tác khi tham gia vận hành hệ thống.

Toàn bộ chương trình được thiết kế bao gồm 02 khóa học: một khóa học dành cho đối tượng là các CBCNV-NLĐ khối văn phòng, một khóa học dành cho đối tượng là các CBCNV-NLĐ khối lao động trực tiếp (tại các cửa hàng xăng dầu, tổng kho).

Giảng viên trình bày nội dung đào tạo

Kết thúc khóa đào tạo, sau khi được giảng viên chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm khi tham gia vận hành hệ thống, các học viên tin tưởng với kiến thức thu nhận được từ khóa học, việc tham gia vận hành hệ thống sẽ đảm bảo chính xác, đúng quy trình, đem lại hiệu quả cao nhất.

Triển khai kế hoạch năm 2014, đáp ứng yêu cầu duy trì hoạt động an toàn, ổn định hệ thống CNTT trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đặc biệt là các ứng dụng và dịch vụ dùng chung giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã triển khai và đưa vào vận hành hệ thống Quản trị dịch vụ CNTT (gọi tắt là ITSM).

Với việc đưa vào vận hành hệ thống ITSM, việc xử lý các yêu cầu phát sinh của người dùng CNTT, lỗi hệ thống (nếu có) được quản lý chặt chẽ, đúng quy trình, khả năng đáp ứng và phục hồi hệ thống nhanh chóng, hiệu quả cao. Góp phần giảm tối đa sự đình trệ, đảm bảo an toàn, ổn định cho công tác bán hàng của Công ty, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Nguồn:  Nguyễn Thanh Tâm  -  Chuyên viên Ban ERP
Petrolimex Sài Gòn