Tổng kho Nhà Bè đưa vào vận hành và sử dụng Cầu tàu 1B

 02:38 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Giêng, 2018

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) vừa tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cầu tàu 1B từ 10.01.2018. Cầu tàu 1B sẽ là cầu tàu xuất hàng chủ lực của Tổng kho trong thời gian tới.

Được khởi công xây dựng mới từ cuối năm 2016 tại vị trí cầu tàu 1B cũ của Kho dầu B - TKNB, với 02 cầu dẫn dài 24 m rộng 3,5 m và một sàn thao tác dài 36 m, rộng 10 m và có khả năng tiếp nhận tàu đến 1800 DWT. Cầu tàu 1B được bố trí hệ thống xuất hàng tự động với 05 họng xuất 08" cho các loại nhiên liệu xăng dầu.

Việc đưa vào sử dụng cầu tàu 1B giúp tăng năng lực nhập xuất xăng dầu của Tổng kho, góp phần tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Petrolimex Sài Gòn. Đây cũng là một bước đầu tiên trong tiến trình Hiện đại hóa Tổng kho xăng dầu Nhà bèmà Petrolimex Sài Gòn đã đặt ra cho giai đoạn 2018 - 2025.

Một số hình ảnh Cầu tàu 1B:

Toàn cảnh Cầu tàu 1B

Monitor chữa cháy trên sàn cầu tàu

Các lưu lượng kế xuất hàng

Hệ thống Accuload điều khiển xuất hàng

Nguồn:  Lê Quang Khánh  -  Phó trưởng phòng Công nghệ Đầu tư
Petrolimex Sài Gòn