Xăng E5 RON 92 sẽ thay thế xăng khoáng RON 92 từ 01.01.2018

 08:00 CH @ Thứ Năm - 14 Tháng Chín, 2017

Ngày 11.9.2017 Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Trần Văn Thịnh đã ban hành văn bản số 1200/PLX-KTXD gửi các đơn vị thành viên Petrolimex về việc kinh doanh xăng E5 RON 92(sau đây gọi tắt là “VB 1200”).

Theo đó, kể từ ngày 01.01.2018 Petrolimex sẽ triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên toàn hệ thống phân phối của mình, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 trên toàn quốc.

Tập đoàn cũng khuyến khích các công ty tuyến sau thực hiện chuyển đổi sớm hơn thời điểm nói trên trong trường hợp nếu đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) và nguồn xăng E5 RON 92 từ các công ty tuyến trước đã sẵn sàng để đáp ứng.

Như vậy, từ ngày 01.01.2018 tại Petrolimex sẽ không còn tồn kho xăng khoáng RON 92 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 6196/BCT-TTTN ngày 11.7.2017 (CV 6196) và Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07.8.2017 (QĐ 3055).

Tại VB 1200 Tổng giám đốc Petrolimex giao các đơn vị xây dựng phương án cụ thể về chuyển đổi xăng E5 RON 92 thay thế xăng khoáng RON 92 cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật & nhu cầu thị trường theo hướng:

• Tại 1 CHXD kinh doanh đồng thời cả 2 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95- xăng E5 RON 92.

--hoặc:

• Tại 1 CHXD chỉ kinh doanh 1 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95-hoặc xăng E5 RON 92.

Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên chủ động truyền thông tại hệ thống website & fanpage của mình và tại các CHXD về việc từ 01.01.2018 Petrolimex sẽ chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92 thay thế xăng khoáng RON 92 đến tất cả CBCNV-NLĐ & khách hàng cùng biết để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ tại Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:  Nguyễn Bằng  -  Phòng Quan hệ Công chúng
Petrolimex