PKC hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018

 09:30 CH @ Thứ Sáu - 13 Tháng Bảy, 2018

Chiều ngày 12.7.2018, Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Petrolimex Kiên Giang/PKC) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp và mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh chủ trì hội nghị.

Tổng giám đốc Petrolimex Kiên Giang Lê Văn Sáu báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo, có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Phạm Văn Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo, Trưởng các Ban của HĐQT Tập đoàn và Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Tây Nam Bộ Võ Thái Sơn, Tổng giám đốc PA Nguyễn Văn Học cùng Hội đồng thành viên (HĐTV) - Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng, Chi nhánh, bộ phận, Cửa hàng trực thuộc Petrolimex Kiên Giang.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018, Tổng giám đốc Petrolimex Kiên Giang Lê Văn Sáu cho biết, tình hình KT-XH của đất nước nói chung và của tỉnh Kiên Giang nói riêng trong 6 TĐN 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đà tăng trưởng kinh tế được duy trì (GDP tăng 7,08% so CK) nên đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Tập đoàn và Hội đồng thành viên, sự hỗ trợ, hợp tác tốt từ các đơn vị nội bộ Ngành... đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty khắc phục những khó khăn, thách thức nội tại, vươn lên hoàn thành vượt mức kế hoạch trên nhiều chỉ tiêu. Cụ thể:

  • Tổng sản lượng bằng 108% kế hoạch (KH) 6 TĐN, đạt 54% KH năm, tăng 51% cùng kỳ (CK);
  • Tổng doanh thu bán hàng đạt 57% KH năm và tăng 85% so với CK;
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 65% KH năm, tăng 41% so CK;
  • Quản trị chi phí hiệu quả - sâu sát theo đúng chỉ tiêu đề ra trong từng lĩnh vực;
  • Phát triển mới 02 điểm CHXD, nâng tổng số lên 33 CHXD trực thuộc;
  • Thu nhập Người lao động bình quân bằng 101% KH, tăng 32% so CK.

Về mục tiêu - giải pháp 6 TCN 2018, Ban điều hành Công ty quyết tâm hoàn thành vượt mức KH 2018 trên tất cả các lĩnh vực. Giải pháp chủ yếu được xác định là: Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, chính trị thế giới tác động đến giá dầu để có phương án kinh doanh hiệu quả và an toàn; Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ, nâng cấp CSVC kỹ thuật, triển khai ứng dụng phần mềm Egas vào quản lý hệ thống CHXD, nhân rộng áp dụng Mô hình thực hành 5S khối trực tiếp; Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ Cửa hàng trưởng đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; Tăng cường hoạt động marketing, mở rộng hệ thống phân phối khối Nhượng quyền bán lẻ có chọn lọc.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:  Mai Hoài Nam  -  PTP. Kinh doanh Xăng dầu
Petrolimex Kiên Giang