PKC vững sức bật toàn diện cho 2019

 10:30 SA @ Thứ Ba - 22 Tháng Giêng, 2019

Năm 2018, bằng sự nỗ lực phấn đấu cao nhất của tập thể lãnh đạo và người lao động, bám sát chính sách “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”, Petrolimex Kiên Giang (PKC) đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018.

Sản lượng xăng dầu tăng 17% CK, vượt 6% KH, đặc biệt là sản lượng bán lẻ tăng 20% CK; Sản lượng kinh doanh hàng hóa khác đều tăng trưởng tốt so CK từ 24-26%, riêng mặt hàng Sơn Petrolimex đạt gần 300% KH; Doanh thu bán hàng đạt 114% KH, tăng 38% CK; Lợi nhuận trước thuế đạt 126% KH, tăng 24% CK; Đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV - NLĐ, năng suất lao động tăng 12% so năm 2017.

Chủ tịch HĐTV PKC Nguyễn Văn Cảnh chỉ đạo hội nghị

Tổng giám đốc PKC Lê Văn Sáu khẳng định tinh thần “vì doanh nghiệp, cống hiến bằng cả danh dự và làm việc với tất cả trách nhiệm” "để tiến xa hơn"

2019 là thời điểm nước rút để hoàn thành kế hoạch 5 năm. Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp cụ thể, bám sát chỉ đạo, định hướng chiến lược của Tập đoàn và HĐTV để duy trì tốc độ tăng trưởng toàn diện.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Cảnh ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy và nhiệt huyết của tập thể lãnh đạo và người lao động đã đóng góp cho sự chuyển mình của Công ty với các chỉ tiêu tăng trưởng cao, tạo lập một “dấu ấn mới, màu sắc mới” tại PKC, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường tỉnh nhà, góp phần xây dựng Petrolimex thànhTập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:  Mai Hoài Nam  -  Phó TP. KDXD
Petrolimex Kiên Giang