Petrolimex SAIGON

Nâng cao công tác an toàn trong kinh doanh xăng dầu

Trần Trọng TuấnPhó trưởng phòng Công nghệ thông tin
02:25' CH - Thứ tư, 17/07/2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17.7.2013. Sáng nay, Ủy viên (UV) Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực 2 (Petrolimex Sài Gòn) Trần Văn Thắng đã chủ trì khai mạc buổi họp Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013.UV HĐQT Petrolimex - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trần Văn Thắng khai mạc cuộc họp

Thay mặt Lãnh đạo Petrolimex, đồng chí Trần Văn Thắng nói : "Nâng cao công tác an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu là nhiệm vụ hàng đầu, chỉ cần xảy ra dù một sự cố rất nhỏ về mất an toàn là mọi nỗ lực của chúng ta đều thất bại".


Toàn cảnh buổi họp Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

Trên tinh thần đó, được sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Petrolimex Saigon đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất và chỉ đạo thực hiện tốt Nội qui, Qui định về công tác quản lý kỹ thuật, PCCC, ATMT, VSLĐ trên toàn Công ty nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh.
  • Đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc Xí nghiệp bán lẻ (XNBL) triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung tại văn bản 0728/PLX-KTCN&AT ngày 05/6/2013 của Tập đoàn về tăng cường đảm bảo an toàn PCCC tại các Cửa hàng xăng dầu. Tổ chức đào tạo huấn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ, PCCC, ATMT,..
  • Đảm bảo nguồn và tổ chức kinh doanh xăng dầu, thực hiện tốt Quy chế kinh doanh 505/PLX tập đoàn và có chính sách bán hàng phù hợp nhằm khai thác tối đa lợi thế của từng giai đoạn để tăng sản lượng, hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục khai thác có hiệu quả, an toàn trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Công ty, đặc biệt là Tổng kho Nhà Bè và Xí nghiệp bán lẻ theo hướng tăng sản lượng và tiết giảm chi phí (đ/lít).
  • Kiểm soát chặt chẽ và điều độ nhập, xuất tối ưu, giảm mạnh việc bơm chuyển, dồn vét bể để tiết giảm tối đa chi phí và hao hụt nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững được sản lượng hàng giữ hộ tại Tổng kho Nhà bè (TKNB). Tiết giảm chi phí, thực hiện cơ chế linh hoạt, phù hợp để đẩy mạnh kinh doanh hàng giữ hộ.
  • Tổ chức vận hành tốt hệ thống SAP – ERP và chương trình EGAS trên toàn Công ty để phục vụ công tác quản trị điều hành. Nghiên cứu cải tiến để tăng các tiện ích trong sử dụng chương trình SAP nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành mới các quy chế, quy định phù hợp với qui chế quản lý tài chính hiện hành. Xây dựng định mức tồn kho vật tư, công cụ dụng cụ và hàng hóa khác phù hợp để giảm áp lực vốn.
  • Thực hiện nghiêm túc Quy chế hao hụt hiện hành của Tập đoàn và thực hiện công tác kiểm định, đo lường, đảm bảo hàng hóa xuất ra khỏi Công ty đúng số lượng, đạt chất lượng. Tiếp tục thực hiện khảo sát giao nhận xăng dầu, hao hụt tại các CHXD của XNBL, để tiết giảm định mức hao hụt tại XNBL giảm 5% so với kế hoạch Công ty giao.
  • Tổ chức thực hiện tốt công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án 164.000m3 sức chứa khu D đúng tiến độ (tháng 7/2013), đảm bảo an toàn và khai thác có hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các CHXD theo đúng thời gian quy định của TP để kịp thời đưa vào sử dụng nhằm nâng cao sản lượng bán lẻ trên toàn Công ty.
  • Bám sát chương trình qui hoạch xăng dầu của UBND TP. HCM để đề xuất, kiến nghị nhằm giữ được 100% cửa hàng của Công ty hiện có và có điều kiện phát triển các cửa hàng mới. Phấn đấu mua và phát triển mới 02 lô đất/ cửa hàng xăng dầu. Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục giao, thuê đất và ký hợp đồng cho tất cả các cơ sở của Công ty theo quyết định 09.
  • Điều chỉnh, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy định có liên quan trên lĩnh vực quản lý lao động – tiền lương phù hợp với quy định của luật lao động hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty. Tiếp tục thực hiện Phương án sử dụng lao động 2013-2015 đã được phê duyệt đạt kết quả tốt.

Nhiệm vụ còn lại của 06 tháng cuối năm hết sức nặng nề nhưng Petrolimex Saigon tin tưởng rằng với sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan và sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Petrolimex, nhất định Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2013 của Tập đoàn giao.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn