Xí nghiệp Dịch vụ tổng kết công tác năm 2013 và hội nghị người lao động năm 2014

 02:08 CH @ Thứ Tư - 25 Tháng Mười Hai, 2013

Sáng ngày 25/12/2013, Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại, trực thuộc Petrolimex Sài gòn, đã tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và hội nghị người lao động năm 2014.

Chủ tịch đoàn chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng; Phó giám đốc Công ty Nguyễn Văn Cảnh; đại diện các phòng ban nghiệp vụ Công ty; hai đơn vị Tổng kho Xăng dầu Nhà bè và Xí nghiệp Bán lẻ; và toàn thể lãnh đạo, công nhân viên Xí nghiệp.

Giám đốc Xí nghiệp Nguyễn Đức Minh báo cáo tổng kết trước hội nghị

Trong năm 2013, Xí nghiệp đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, tiếp tục khẳng định và xây dựng được uy tín của đơn vị, chất lượng dịch vụ đã được khách tin tưởng.

Tập thể công nhân viên chức đã thực sự nổ lực và cố gắng trong khả năng thực có của đơn vị để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kỹ thuật của Xí nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh xăng dầu, thực hiện tốt khối lượng công việc được giao từ nội bộ, tăng cường tìm kiếm nguồn công việc từ bên ngoài, tăng trưởng doanh thu, tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động có lợi nhuận trong năm 2013.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bước sang năm 2014, Xí nghiệp định hướng chuyển đổi mạnh mẽ tất cả các lĩnh vực hoạt động cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật theo lộ trình phù hợp từ Công ty. Theo đó:

1) Tích cực tìm kiếm nguồn việc để tăng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới, tăng tỷ lệ doanh thu khách hàng ngoài xã hội;

2) Cải tiến công tác quản lý, nâng cao năng suất lao động, kiểm soát giá thành dịch vụ để gia tăng sức cạnh tranh, đem lại hiệu quả có lợi nhuận;

3) Bám sát kế hoạch đầu tư phát triển được duyệt, tổ chức thực hiện đúng tiến độ để gia tăng nguồn lực Xí nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu Pháp luật và đảm bảo tuyệt đối an trong mọi hoạt động.

Với sự quan tâm, hỗ trợ từ nội bộ Công ty, Xí nghiệp quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần đem lại hiệu quả và uy tín thương hiệu cho Xí nghiệp nói riêng, Petrolimex Sài gòn nói chung.

Nguồn:  Nguyễn Thị Kim Liễu  -  PTP. Tổ chức hành chính
Xí nghiệp dịch vụ XL & TM