Tổng kiểm tra, bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex (đợt 2)

 03:25 CH @ Thứ Sáu - 04 Tháng Mười Hai, 2015

Tải về văn bản số 1514/PLX-PR ngày 04.12.2015:Tại đây

Tải về biểu mẫu đính kèm văn bản số 1514/PLX-PR ngày 04.12.2015:Tại đây

Nguồn:  Trần Văn Thịnh  -  Tổng giám đốc Petrolimex
Petrolimex