TS. Nguyễn Văn Cảnh làm PCT Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (Khóa III)

 04:46 CH @ Thứ Sáu - 12 Tháng Chín, 2014

Ngày 09.9.2014 Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-LHHVN công nhận Ban chấp hành Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam Khóa III (Nhiệm kỳ 2014-2019).

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cảnh - Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) - đơn vị thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Đại diện Vinatest được tín nhiệm cao làm Phó chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam.

Ban biên tập websitewww.petrolimex.com.vnxin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định này:
Nguồn:  Phạm Ngọc Tú  -  CV Phòng Quan hệ Công chúng
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam