Chiến lược ứng dụng CNTT thời 4.0

 08:30 SA @ Thứ Tư - 19 Tháng Bảy, 2017

Sáng ngày 28.06.2017, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) tổ chức Hội nghị tổng kết Công nghệ Thông tin (CNTT) giai đoạn 2010 - 2017 và đề ra định hướng chiến lược đến 2025, tầm nhìn 2030. Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị, có Ban lãnh đạo, Trưởng/phó các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Giám đốc và trưởng phòng các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL), Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu (PETS); cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên CNTT trong toàn Công ty.

Từ những năm đầu thập niên 90 cho đến năm 2000 - khi Internet bắt đầu bùng nổ và thịnh hành tại Việt Nam, Petrolimex Sài Gòn với thế mạnh được thừa hưởng hệ thống máy tính IBM hiện đại và tối tân của Mỹ, đã là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tin học - tự động hóa, tỏa sáng và nổi lên như một hiện tượng, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Giai đoạn này chứng kiến nhiều ý tưởng đột phá, táo bạo, đón đầu xu hướng với nhiều chính sách thu hút nhân tài trên lĩnh vực CNTT của Petrolimex Sài Gòn.

Từ giữa năm 2012, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) với công nghệ và phần mềm của hãng SAP, chương trình quản lý cửa hàng xăng dầu eGas, thống nhất và xuyên suốt tại 42 Công ty Xăng dầu thành viên.

Vì vậy, từ năm 2011, Petrolimex Sài Gòn đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng CNTT để phục vụ cho hệ thống ERP như: mở rộng đường truyền, nâng cấp cấu hình máy trạm, nâng cấp trung tâm dữ liệu tại tòa nhà 15 Lê Duẩn phục vụ cho giải pháp phòng chống thảm họa (Disaster Recovery) theo định hướng của Tập đoàn, … Về phần mềm: Công ty đã chủ động chuyển hướng sang đầu tư/xây dựng các chương trình tiện ích, hỗ trợ hoạt động SXKD như: Văn phòng điện tử (eOffice), mô phỏng nhập/xuất hàng bằng công nghệ bản đồ (GIS), quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, phẩm chất xăng dầu, … nhìn chung đã đem lại hiệu quả trong quản lý điều hành tại Công ty.

Giá trị đầu tư hạ tầng CNTT của Petrolimex Sài Gòn giai đoạn 2010 - 2017

Hoạch định chiến lược đến 2025 - tầm nhìn 2030, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh khẳng định: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ trên thế giới là cơ hội và cũng chính là thách thức, đòi hỏi chúng ta phải “tư duy lại tương lai”, có tầm nhìn và mục tiêu, chiến lược đúng đắn cho giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch yêu cầu đội ngũ làm công tác CNTT phải thẳng thắn nhìn nhận ưu/khuyết điểm với tinh thần nghiêm túc, cầu thị để tái lập vai trò của CNTT trong doanh nghiệp với tính tiên phong - đột phá, dẫn đầu trong các doanh nghiệp thương mại xăng dầu, hoàn thành các mục tiêu chiến lược cụ thể sau:

Từ nay đến 2018: Đồng bộ hóa và hoàn thiện hệ thống phần mềm ứng dụng hiện có với tính tương thích cao, ở đẳng cấp tương xứng với thời đại và xu hướng phát triển xã hội;

Từ 2019 - 2020: Tự động hóa công tác quản lý điều hành, hoạt động kho cảng xăng dầu với trên 50% các hoạt động điều hành và từng bước tự động hóa trong lĩnh vực bán lẻ với trên 30 cửa hàng xăng dầu giao dịch bán hàng tự động;

Từ 2021 - 2025: Năng lực CNTT trong quản lý điều hành Công ty/kho cảng và thương mại xăng dầu ngang tầm với Singapore, Thái Lan về ứng dụng CNTT và tự động hóa. Theo đó, văn phòng điều hành Công ty là “Văn phòng điện tử mở” với các quan hệ lao động mới, đa dạng; vận hành kho cảng với trên 70% các hoạt động được tin học hóa - tự động hóa; thương mại bán lẻ xăng dầu với trên 50 Cửa hàng xăng dầu bán hàng tự động;

Từ 2025 - 2030: Là giai đoạn Công ty đủ tầm để sánh vai cùng các doanh nghiệp thương mại xăng dầu từ các nước phát triển trên thế giới.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh: "Phải thẳng thắn nhìn nhận ưu/khuyết điểm với tinh thần nghiêm túc, cầu thị để tái lập vai trò của CNTT trong doanh nghiệp với tính tiên phong - đột phá, dẫn đầu trong các doanh nghiệp thương mại xăng dầu"

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ Công ty/đơn vị đã tham luận với nhiều ý kiến giá trị, thiết thực và sâu sát với hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời cam kết sẽ phối hợp mạnh mẽ với đội ngũ CNTT để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra - "Để tiến xa hơn".

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn - CIO Đào Văn Hùng báo cáo công tác CNTT và đề ra phương hướng phát triển trong thời gian tới

Trưởng phòng CNTT Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Sơn báo cáo tổng kết CNTT tại hội nghị

Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Dương Văn Phi ...

... và Phó giám đốc Petrolimex Sài GònPhạm Bình Dương phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc XNBL Nguyễn Tiến Quảng với tham luận: “Hiệu quả và hạn chế của hệ thống Egas trong công tác quản lý hàng hóa tại CHXD”

Phó giám đốc TKNB Phạm Bình Phương với tham luận: “Tác động của ERP trong công tác điều độ, xuất nhập, quản lý hàng hoá tại Tổng kho”

Trưởng phòng Kinh doanh Petrolimex Sài Gòn Lê Văn Khôi với tham luận: “Những khó khăn và kiến nghị ứng dụng phần mềm CNTT vào hoạt động kinh doanh”

Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Petrolimex Sài Gòn Hoàng Thị Xuân Hương với tham luận: “Đánh giá khả năng đáp ứng các phần mềm CNTT với các công tác thống kê, hạch toán, các báo cáo kế toán tài chính và quản trị”

Trưởng ban Quản trị Chất LượngPetrolimex Sài GònNguyễn Thị Thu với tham luận: “Đánh giá vai trò của CNTT trong công tác khai thác vận hành SAP - ERP”

Trưởng phòng Kỹ thuật Xăng dầu Petrolimex Sài Gòn Đinh Tấn Lợivới tham luận: "Ứng dụng CNTT trong công tác kỹ thuật xăng dầu tại Công ty"

Phó trưởng phòng Công nghệ Thông tin Petrolimex Sài Gòn Sử Trí Thức...

Phó trưởng phòng Công nghệ Thông tin Petrolimex Sài Gòn Trần Trọng Tuấn ...

... và Phó ban Quản trị Chất lượng Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thanh Tâm trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Ảnh: Nam Phương

Nguồn:  Ban biên tập Website
Petrolimex Sài Gòn