Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội thăm và làm việc tại Công ty xăng dầu Khu vực II

 04:25 CH @ Thứ Ba - 24 Tháng Tư, 2012

Ngày 23/04/2012, Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ủy Ban thường vụ Quốc hội – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Công ty xăng dầu Khu vực II – TNHH Một Thành Viên nhân dịp chuyến công tác phía Nam.

Đồng chí Trần Văn Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã báo cáo sơ lược về tình hình hoạt động của Công ty, trong đó có nhiệm vụ ổn định thị trường xăng dầu tại khu vực Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó Giám đốc, thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Văn Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
phát biểu cảm ơn trước những chỉ đạo và trao đổi của Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội

Sau khi nghe báo cáo của Công ty xăng dầu Khu vực II, Đồng chí Phan Xuân Dũng ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Công ty trong việc đầu tư theo hướng hiện đại hóa, đưa các trang thiết tự động hóa vào kho dầu và cửa hàng xăng dầu để quản lý chất lượng, hao hụt xăng dầu cũng như đảm bảo an toàn PCCC và bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng chú ý lắng nghe ý kiến trao đổi phản ánh về thực trạng sản xuất kinh doanh xăng dầu và lưu ý Công ty tăng cường công tác quản lý chất lượng xăng dầu, đảm bảo giữ ổn định kinh doanh, chú trọng lợi ích người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Thay mặt toàn thể CBCNV, đồng chí Trần Văn Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Khoa học Công nghệ - Quốc hội và cam kết triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo này.

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội
trao tặng phẩm cho Công ty xăng dầu Khu vực II

Nguồn:  Nguyễn Thị Vân Anh  -  Chuyên viên Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường
Petrolimex SAIGON