QSHE

Chia sẻ

Nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng PCCC

Trong 04 ngày từ 12 đến 15.06.2018, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (Tổng kho/TKNB) trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn / Công ty) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) huyện Nhà Bè,Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ năm 2018 dành cho toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) và huấn luyện nâng cao dành cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành, lực lượng chữa cháy tại chỗ của đơn vị.

Phó giám đốc TKNB Trịnh Đình Điện phát biểu khai mạc lớp tập huấn PCCC

Tại buổi tập huấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Nhà Bè - Đại tá Nguyễn Danh Thành đã giới thiệu các nội dung cơ bản về công tác PCCC như: vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan trọng trong công tác PCCC; những bài học kinh nghiệm về công tác PCCC rút ra từ những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước cũng như trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây; cách sử dụng và bảo quản các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

Việc sử dụng thành thạo các dụng cụ và phương tiện chữa cháy tại chỗ là điều bắt buộc mà mỗi CBCNV phải nắm rõ. Để phương châm 4 tại chỗ trong công tác Phòng cháy và chữa cháy đạt hiệu quả, TKNB thường xuyên củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức phối hợp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ PCCC, đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra, định kỳ hàng quý tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình sản xuất kinh doanh, trên tinh thần tích cực chủ động phòng ngừa, xây dựng lực lượng và đầu tư phương tiện PCCC ở TKNB từng bước chính quy hiện đại.

Một số hình ảnh của khóa huấn luyện:

Toàn cảnh lớp huấn luyện nghiệp vụ PC&CC tại TKNB

Trưởng phòng cảnh sát PC&CC huyện Nhà Bè -Đại tá Nguyễn Danh Thành trình bày tại lớp tập huấn nghiệp vụ

Đại úy Đinh Huỳnh Long hướng dẫn thực hành các trang thiết bị PCCC

CBCNV tham gia thực hành với các loại bình chữa cháy

Ảnh: Trí Thắng