QSHE

Chia sẻ

Phát động phong trào Thi đua thực hiện 5S

TP.HCM ngày 07/02/2013. Với không khí phấn khởi của tập thể CBCNV Tổng kho Xăng dầu Nhà bè vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012 và chào đón năm mới 2013, Công đoàn Tổng kho đã phát động phong trao thi đua thực hiện tốt 5S, lập thành tích xuất sắc chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN, 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2013 từ 17-23/03/2013”.

PGĐkiêm Chủ tịch Công đoàn TKNBHồ Văn Hồng
phát động phong trào thi đua thực hiện 5S

PGĐkiêm Phó chủ tịch HĐCL TKNB Nguyễn Tiến Quảng
phát biểu chỉ đạo triển khai thực hiện 5S

Áp dụng phương pháp đơn giản của 5S nhằm mục đích rèn luyện thói quen và tác phong công nghiệp cho người lao động, giúp mọi người biết cách sàn lọc, sắp xếp MMTB, vật dụng, đồ dùng, hồ sơ, … theo chuẩn định sẵn và nâng cao ý thức vệ sinh, chăm sóc thường xuyên để duy trì trạng thái sẵn sàng khi dùng đến.

Chủ trương này được tập thể lãnh đạo các cấp, người lao động, Chi hội cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên Tổng kho nhiệt liệt hưởng ứng và nhất định sẽ thành công, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tổng kho, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xã hội.

Hình ảnh buổi lễ phát động và ngày đầu ra quân triển khai thực hiện 5S:

Lễ phát động và ra quân
phong trào thi đua thực hiện 5S

Giám đốc Tổng kho Nguyễn Danh Hùng
thực hiện 5S

Phó giám đốc Tổng kho Đoàn Đức Lợi
tham gia thực hiện 5S

Trưởng ban CLTH Trần văn Hưng
hướng dẫn 5S

Đoàn viên công đoàn, Đoàn viên thanh niên và Hội viên Chi hội cựu chiến binh Tổng kho
cùng tham gia thực hiện 5S