QSHE

Chia sẻ

8 nguyên tắc vàng để cùng khách hàng tiến xa hơn

Sáng ngày 30.10 &04.11.2015,Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL/Xí nghiệp) tổ chức Hội nghị chất lượng giai đoạn 2010-2015&định hướng chiến lược phát triển chất lượng giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu: Thiết thực - hiệu quả và xây dựng văn minh thương mại Petrolimex Sài Gòn.

Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng chất lượng XNBL Dương Văn Phi chủ trì Hội nghị

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, hội nghị đã thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến, xây dựng các nhóm giải pháp cho phát triển chất lượng đến 2020, trong đó các nhóm giải pháp quan trọng phải triển khai đồng bộ như: Đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; tiếp tục duy trì và nâng cấp bộ chuẩn củacông cụ thực hành 5S; triển khai thực hiện và không ngừng cải tiến các “Chuẩn chất lượng dịch vụ”; gắn kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng vào cơ chế lương thưởng, đồng thời phát động các phong trào thi đua thực hành chất lượng tốt.

Quá trình triển khai áp dụng quản lý chất lượng và công cụ tiên tiến tại XNBL

Tháng 06/2004

Chính thức áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trên lĩnh vực Bán lẻ xăng dầu

Tháng 08/2007

Chính thức áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trên lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ

Tháng 07/2010

70 Cửa hàng xăng dầu chính thức áp dụngcông cụ thực hành 5S

Tại hội nghị, Phó giám đốc - Chủ tịch Hội đồng chất lượng (HĐCL) & Quản trị rủi ro (QTRR) Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng của XNBL trong 5 năm qua đã tạo dựng hình ảnh các cửa hàng xăng dầu (CHXD) văn minh, chuyên nghiệp và trở thành “Điểm sáng trong giao dịch thương mại và văn minh đô thị tại TP. Hồ Chí Minh - như nhận xét của Lãnh đạo Thành phố”. Những thành quả đó chính là từ sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc cùng sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của đội ngũ Người lao động.Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của Xí nghiệp được áp dụng vận hành hơn 10 năm theo 8 nguyên tắc cốt lõi của quản lý chất lượng:

(1) Hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng;

(2) Vai trò lãnh đạo; (3) Sự tham gia của mọi người;

(4) Cách tiếp cận theo quá trình;

(5) Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý;

(6) Cải tiến liên tục;

(7) Quyết định dựa trên sự kiện;

(8) Quan hệ hợp tác cùng có lợi với đối tác.

i

i

iCác cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Sài Gòn được đầu tư khang trang hiện đại với nhiều dịch vụ tiện ích chất lượng, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình đã trở thành“Điểm sáng trong giao dịch thương mại và văn minh đô thị tại TP. Hồ Chí Minh"
(Ảnh:
CHXD Số 30 - địa chỉ: 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Chỉ đạo về định hướng quản lý chất lượng giai đoạn 2016 - 2020, Phó giám đốc - Chủ tịch HĐCL & QTRR Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu XNBL xây dựng chiến lược để nâng cao chất lượng dịch vụ và thương mại theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, văn minh trong bán lẻ xăng dầu; định chuẩn hệ thống tài liệu; rà soát và cải tiến các quy trình, thủ tục; hoạch định lộ trình triển khai áp dụng HTQLCL An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (theo tiêu chuẩn OHSAS 8001), Quản lý môi trường (theo tiêu chuẩn ISO 14001). Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, xây dựng bộ chỉ số KPI sâu sát với chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản lý, từng phòng ban và mỗi cửa hàng để định kỳ hàng tháng/quý, Giám đốc Xí nghiệp xem xét với trách nhiệm giải trình chi tiết, thuyết phục về kết quả hoàn thành chỉ số KPI: Đây là luận cứ để nhận xét đánh giá và sử dụng cán bộ, là cơ sở trả lương, thưởng theo năng xuất và hiệu quả công việc để không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong điều hành doanh nghiệp.

Phó giám đốc - Chủ tịch HĐCL & QTRR Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị ngày 04.11.2015

Kết luận hội nghị, Giám đốc - Chủ tịch HĐCL Xí nghiệp Dương Văn Phi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của các phòng ban nghiệp vụ Công ty trong thời gian qua với việc áp dụng HTQLCL tại XNBL. Đồng thời, Giám đốc Xí nghiệp nhấn mạnh: Công tác chất lượng không phải chỉ là công việc của riêng lãnh đạo, của bộ phận nghiệp vụ hay Cửa hàng trưởng - đây là công việc của tất cả CBCNV phải làm và cần thiết thực hiện, để duy trì, cải tiến các chuẩn chất lượng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; nâng cao vị thế, uy tín của Petrolimex Sài Gòn và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nói chung. Vì vậy, yêu cầu từng cá nhân, tập thể không ngừng nâng cao chủ động sáng tạo, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chuẩn chất lượng dịch vụ & Quy trình bán hàng 05 bước đang được áp dụng tại văn phòng XNBL và tất cả các CHXD Petrolimex Sài Gòn

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Phó giám đốc - Đại diện lãnh đạo chất lượng XNBL Phạm Thế Hùng Báo cáo tổng kết công tác Quản lý chất lượng giai đoạn 2010 - 2015

Trưởng ban ISO - Đại diện Lãnh đạo Chất lượng Petrolimex Sài Gòn Đào Văn Hùng …

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thị Hồng Hoa trao đổi tại hội nghị ngày 04.11.2015

Toàn cảnh Hội nghị Quản lý Chất lượng khối CHXD ngày 30.10.2015

Ảnh: Lê Đức Anh