Hỗ trợ

Chia sẻ

CHXD Petrolimex - 9 dấu hiệu nhận diện cơ bản

Toàn cảnh Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex

Trang phụcBHLĐnam công nhân và nữ công nhân

Biển báo mặt hàng kinh doanh

Diềm mái che cột bơm

Biển tên cửa hàng xăng dầu

Bảng giá

Cột bơm

----

----

Tên gọi các mặt hàng xăng dầu

Dầu nhờn Petrolimex, Bảo hiểmThẻ xăng dầu Flexicard

Toàn cảnh Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex buổi tối

Ghi chú: 9 dấu hiệu tại tin này mang tính đại diện, được sử dụng từ hình ảnh CHXD số 03, 19 &CHXD số 30 thuộc Petrolimex Sài Gòn vàCHXD Cầu Mèthuộc Petrolimex Hà Giang.