Hỗ trợ

Chia sẻ

Thông tin Xăng RON 95-III & RON 95-IV

Theo "Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01.09.2011 về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô, xe máy" của Thủ tướng Chính phủ qui định bắt đầu từ ngày 01.01.2017 tất cả xe ô tô nhập mới và ô tô lắp ráp bán ra ở VN (chỉ áp dụng đối với xe mới, xe đang lưu hành thì không bắt buộc) phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trở lên, còn xe máy 2 bánh phải đạt tiêu chuẩn Euro 3 trở lên. Bắt đầu năm 2022, tất cả xe cơ giới lưu hành mới phải đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Để đạt được tiêu chuẩn khí thải Euro 3 / Euro 4 thì ngoài động cơ xe, còn phải có nhiên liệu, do đó từ tháng 01/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức kinh doanh thêm xăng 95 chuẩn Euro 3 và Euro 4 ở trong nước với tên gọi tắt niêm yết tại cửa hàng xăng dầu là Xăng RON 95-III & Xăng RON 95-IV,tương thích với động cơ xe ô tô thế hệ mới, góp phần giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường sống của chúng ta.

Các loại Xăng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức IV sẽ có hàm lượng chì cho phép tối đa 0,0005 k/l, trong khi chuẩn mức II lên tới 0,013 g/l. Đáng kể, xăng chuẩn mức IV chỉ cho phép thải ra hàm lượng lưu huỳnh, tác nhân gây ô nhiễm môi trường và hao mòn động cơ, tối đa 50 mg/kg, thấp hơn 7 lần so với xăng chuẩn mức II (350 mg/kg), tương thích với động cơ xe ô tô thế hệ mới, góp phần giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường sống của chúng ta. Đặc biệt 100% các Cửa hàng Xăng dầu trực thuộc Petrolime Sài Gòn bán Xăng 95 chuẩn Euro 4 (Xăng RON 95-IV) để thay thế cho xăng 95-III và xăng 95-II. Đặc biệt 100% các Cửa hàng Xăng dầu trực thuộc Petrolime Sài Gòn bán Xăng 95 chuẩn Euro 4 (Xăng RON 95-IV) để thay thế cho Xăng RON 95-III và Xăng RON 95-II.

Hàm lượng hóa chất có trong xăng của Petrolimex công bố đối với xăng Euro 2, Euro 3 và Euro 4 :


(Tiêu chuẩn cơ sở Petrolimex số:
TCCS 01:2015/PLXsửa đổi bổ sung lần 01 theo Quyết định số 549/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.12.2016)