Điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu

 09:00 SA @ Thứ Sáu - 12 Tháng Mười, 2018

Để được kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm 1 trong 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu, được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện phù hợp loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Công ty CP Tiếp vận Phong Anh Minh (TPHCM) đã đăng ký mã ngành 4610 - Đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, mỡ nhờn trên Giấy đăng ký kinh doanh.

Thời gian tới, Công ty dự định bán buôn xăng dầu cho các đơn vị vận tải, phương thức là mua của các đơn vị kinh doanh xăng dầu rồi bán cho bên có nhu cầu. Công ty không có kho bãi, không có phương tiện vận chuyển, việc vận chuyển sẽ do bên bán của Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển đến tận nơi người mua hàng. Công ty sẽ nhận hóa đơn từ nhà cung cấp và xuất lại cho khách hàng.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tiếp vận Phong Anh Minh hỏi, Công ty có được phép kinh doanh xăng dầu theo phương thức này không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam hiện nay được điều chỉnh bởi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2014.

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, có 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu gồm:

- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

- Thương nhân sản xuất xăng dầu;

- Thương nhân phân phối xăng dầu;

- Thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu;

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với từng loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên.

Để được kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm 1 trong 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên, được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện phù hợp loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Nguồn:  Chinhphu.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ