Đại hội Công đoàn các bộ phận nhiệm kỳ II (2016 - 2020)

 02:01 CH @ Thứ Tư - 02 Tháng Ba, 2016

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), từ ngày 22.02 đến hết ngày 01.03.2016, Công đoàn Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) đã triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn tại 13 Công đoàn Bộ phận (CĐBP) trực thuộc nhiệm kỳ II (2016 - 2020).

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc XNBL Dương Văn Phi (bìa phải) và Phó giám đốc - Phó Chủ tịch Công đoàn XNBL Phạm Thế Hùng (bìa trái) chúc mừng BCH Công đoàn bộ phận Kỹ thuật nhiệm kỳ II (2016 - 2020)

Đại hội CĐBP là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi của toàn thể đoàn viên công đoàn tại đơn vị nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ bộ phận XNBL, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên vào các hoạt động phong trào của công nhân viên chức - Người lao động (CNVC - NLĐ), qua đó đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Trang trọng nghi thức chào cờ Đại hội CĐBP

Công tác bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành CĐBP nhiệm kỳ II và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn XNBL nhiệm kỳ XI(2016 - 2020)

Tại Đại hội CĐBP đã tổ chức kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐBP nhiệm kỳ I (2013 - 2015), rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVC - NLĐ và hoạt động công đoàn các cấp. Đồng thời tiếp tục khẳng định phương hướng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành (BCH) Công đoàn các Bộ phận nhiệm kỳ II, bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn XNBL lần thứ XI nhiệm kỳ (2016 - 2020).

Ban biên tập Website Petrolimex Sài Gòn trân trọng gửi tới CBCNV - Người lao động Petrolimex và Quý bạn đọc một số hình ảnh tại Đại hội các CĐBP:

Chủ tịch Công đoàn XNBL Phạm Minh Tuân phát biểu chỉ đạo

BCH Công đoàn bộ phận 1 - Chủ tịch Võ Anh Tài (đứng giữa)

BCH Công đoàn bộ phận 2 (ba người đứng giữa) - Chủ tịch Tào Thị Thu Hà (đứng giữa)

BCH Công đoàn bộ phận 3 - Chủ tịch Trần Thị Thu Hiển (đứng giữa)

BCH Công đoàn bộ phận 5 (thứ 3 tứ trái qua) - Chủ tịch Nguyễn Văn Ngọc (bìa phải)

BCH Công đoàn bộ phận 6 (thứ 2 tứ trái qua) - Chủ tịch Trần Thị Thắng (thứ 2 từ trái qua)

BCH Công đoàn bộ phận 7 - Chủ tịch Ngô Thị Bé (đứng giữa)

Phó giám đốc XNBL Phạm Vinh Quang (bìa phải) và Chủ tịch Công đoàn XNBL Phạm Minh Tuân (bìa trái) chúc mừng BCH Công đoàn bộ phận 8 - Chủ tịch Phạm Việt Hùng (đứng giữa)

BCH Công đoàn bộ phận 9 - Chủ tịch Lê Thành Huynh (đứng giữa)

BCH công đoàn bộ phận Tổ chức - Chủ tịch Lê Thị Hương (đứng giữa)

BCH Công đoàn bộ phận Kế toán (thứ 2 từ trái qua) - Chủ tịch Trần Thị Tố Quyên (thứ 2 từ phải qua)

BCH Công đoàn bộ phận Kỹ thuật - Chủ tịch Đào Văn Thành Nhân (đứng giữa)

BCH Công đoàn bộ phận Kinh doanh - Chủ tịch Nguyễn Thị Kiều Ly (bìa phải)

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội

Nguồn:  Đức Anh - Trung Kiên  -  Ban biên tập Website Petrolimex Sài Gòn
Petrolimex Sài Gòn