Đại hội các CĐBP khối Văn phòng Petrolimex Sài Gòn

 04:07 CH @ Thứ Năm - 17 Tháng Ba, 2016

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn/Công ty),từ ngày 10.03 đến hết ngày 17.03.2016, Đại hội cácCông đoàn Bộ phận (CĐBP)nhiệm kỳ 2016 - 2020 khối Văn phòng Công ty đã được tổ chức trang trọng theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trang trọng nghi thức chào cờ Đại hội các CĐBP nhiệm kỳ 2016 - 2020khối Văn phòng Công ty

Đại hội CĐBP là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi của toàn thể đoàn viên công đoàn tại đơn vị nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên vào các hoạt động phong trào của công nhân viên chức - Người lao động (CNVC-NLĐ), qua đó đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thị Hải An phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội CĐBP đã tổ chức kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2013 - 2015, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn các cấp. Đồng thời tiếp tục khẳng định phương hướng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành (BCH) Công đoàn các Bộ phận nhiệm kỳ 2016 - 2020, bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ (2016 - 2020).

Ban biên tập Website Petrolimex Sài Gòn trân trọng gửi tới CBCNV-NLĐ Petrolimex và Quý bạn đọc một số hình ảnh tại Đại hội các CĐBP nhiệm kỳ 2016 - 2020khối Văn phòng Công ty:

Ban chấp hành CĐBP Kế toán Tài chính ...

Ban chấp hành CĐBP Kinh doanh ...

Ban chấp hành CĐBP Phát triển Doanh nghiệp & Ban ISO ...

Ban chấp hành CĐBP Tổ chức & Pháp chế Thanh tra ...

Ban chấp hành CĐBP Hành chính Tổng hợp ...

Ban chấp hành CĐBP Kỹ thuật An toàn Môi trường & Công nghệ Thông tin ...

Ban chấp hành CĐBP Kỹ thuật Xăng dầunhiệm kỳ 2016 - 2020trực thuộc Công đoàn Petrolimex Sài Gòn

Đại hội các CĐBP khối Văn phòng Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ảnh: Nam Phương - Thanh Hương - Đức Anh - Đức Cương

Nguồn:  Nguyễn Thị Hải An  -  Phó Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Sài Gòn
Petrolimex Sài Gòn