Thư cảm ơn nhân dịp 29 năm Ngày thành lập Xí nghiệp

 04:00 CH @ Thứ Ba - 31 Tháng Bảy, 2018

Kết nối - Để Tiến Xa Hơn

Nguồn:  Nguyễn Tiến Quảng  -  Bí thư Đảng ủy - Giám đốc
Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu