Tình huống 13/15: Khách hàng bức xúc vì thái độ của nhân viên bán hàng

 06:00 SA @ Thứ Hai - 22 Tháng Năm, 2017

Petrolimex - Để Tiến Xa Hơn

Nguồn:  Petrolimex
Petrolimex