Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 01/2015

Petrolimex Sài Gòn
03:16' CH - Thứ hai, 22/12/2014

Tháng 01 – 2015

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 5 -01

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 02

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 03

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 04

C

Thứ 2- 05

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 06

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 07

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 08

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 09

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 10

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 11

B

Thứ 2- 12

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 3- 13

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 -14

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 15

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 16

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7 -17

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật -18

C

Thứ 2- 19

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3-20

A-C

C ( 21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 21

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5-22

A-B-C

C ( 21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6-23

A-B

B ( 21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 24

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật – 25

B

Thứ 2- 26

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3-27

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 28

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 29

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 6-30

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 7-31

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Ghi chú:Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA (Vinapco không nhận hàng đêm)
Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A: Xăng RON 92, DO 0.25S, DO 0.05S, FO 3.0S, FO 3.5S, FO 380
  • Kho B: Xăng RON 92, Xăng RON 95, DO 0.25S, DO 0.05S, Jet A1
  • Kho C: Xăng RON 92, Xăng RON 95, DO 0.05S, KO, Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn