Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 04/2013

07:47' SA - Thứ sáu, 29/03/2013

Tháng 04 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 2-01

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3- 02

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4- 03

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5-04

A-B

B(21giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 05

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 06

A-B

B(21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật -07

C

Thứ 2- 08

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 09

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4 -10

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ5-11

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6- 12

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7-13

A-C

C(24 giờ)

B

A-C

Chủ nhật -14

B

Thứ 2- 15

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3- 16

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 - 17

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5-18

A-B

B(21giờ)

C

A-B-C

Thứ 6- 19

A-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Thứ 7- 20

A-B

B(21giờ)

C

A-B

Chủ nhật -21

C

Thứ 2- 22

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 23

A-C

C (21giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 - 24

A-B

B(21giờ)

C

A-B-C

Thứ 5-25

A-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Thứ 6 - 26

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7 - 27

A-C

C(21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật - 28

B

Thứ 2 - 29

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3 - 30

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất đến sau 21 giờ : Chỉ xuất Jet A1 cho VINAPCO và PA

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

-Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

-Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

- Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn