Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 05/2013

09:16' SA - Thứ ba, 21/05/2013

Tháng 05 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 4- 01

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 02

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 03

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 04

A-B

B(21giờ )

C

A-B

Chủ nhật -05

C

Thứ 2- 06

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 07

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4 -08

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ5-09

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6- 10

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 11

A-C

C(24 giờ)

B

A-C

Chủ nhật -12

B

Thứ 2- 13

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3- 14

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 - 15

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5-16

A-B

B(21giờ)

C

A-B-C

Thứ 6- 17

A-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Thứ 7- 18

A-B

B(21giờ)

C

A-B

Chủ nhật -19

C

Thứ 2- 20

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 21

A-C

C (21giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 - 22

A-B

B(21giờ)

C

A-B-C

Thứ 5-23

A-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Thứ 6- 24

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7 - 25

A-C

C(21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật - 26

B

Thứ 2 - 27

A-B-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3 - 28

A-B-C

C (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 - 29

A-B-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 - 30

A-B-C

C (21giờ)

C

A-B-C

Thứ 6 - 31

A-B-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ : Chỉ xuất Jet A1 cho VINAPCO và PA

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

-Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

-Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

-Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn