Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 06/2013

02:01' CH - Thứ năm, 30/05/2013

Tháng 06 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 7- 01

A-B-C

C(21giờ )

A-B-C

Chủ nhật -02

C

Thứ 2- 03

A-B-C

C(21 giờ )

A-B-C

Thứ 3- 04

A-B-C

C (21 giờ )

A-B-C

Thứ 4 -05

A-B-C

C(21 giờ )

A-B-C

Thứ5-06

A-B-C

C(21 giờ )

A-B-C

Thứ 6-07

A-B-C

C(21 giờ )

A-B-C

Thứ 7- 08

A-B-C

C (21 giờ)

A-B-C

Chủ nhật -09

B

Thứ 2- 10

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3- 11

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 - 12

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5-13

A-B

B(21giờ)

C

A-B-C

Thứ 6- 14

A-B-C

C(21giờ)

A-B-C

Thứ 7- 15

A-B-C

B(21giờ)

A-B

Chủ nhật -16

C

Thứ 2- 17

A-B-C

B(21 giờ )

A-B-C

Thứ 3 -18

A-B-C

C (21giờ)

A-B-C

Thứ 4 - 19

A-B-C

B(21giờ)

A-B-C

Thứ 5-20

A-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Thứ 6- 21

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7 - 22

A-C

C(21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật - 23

B

Thứ 2 - 24

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3 - 25

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 - 26

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 - 27

A-B

B(21giờ)

C

A-B-C

Thứ 6 - 28

A-C

C(21giờ)

B

A-B-C

Thứ 7 - 29

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật- 30

C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ : Chỉ xuất Jet A1 cho VINAPCO và PA

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

-Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

-Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

- Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn