Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 07/2013

Trần Hồng HảiPhó trưởng phòng Điều độ kho cảng - Petrolimex SAIGON
02:45' CH - Thứ sáu, 28/06/2013

Tháng 07 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 2- 01

A-B

B (24giờ )

C

A-B-C

Thứ 3 -02

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 03

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 04

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -05

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7-06

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật-07

B

Thứ 2- 08

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 3 -09

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 10

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 11

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 6 -12

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 7-13

A-B

B (21giờ)

C

A-B

Chủ nhật-14

C

Thứ 2- 15

A-B

B (24giờ)

C

A-B-C

Thứ 3 -16

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 17

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5- 18

A-C

C (21giờ)

B

A-B-C

Thứ 6 -19

A-B

B (21giờ)

C

A-B-C

Thứ 7-20

A-C

C (21giờ)

B

A-C

Chủ nhật-21

B

Thứ 2- 22

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 3 -23

A-B

B (21giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 24

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 25

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 6 -26

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 7-27

A-B

B (21giờ)

C

A-B

Chủ nhật-28

C

Thứ 2 - 29

A-B

B(24 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 30

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 31

A-B

B (21giờ )

C

A-B-C

Ghi chú: Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho VINAPCO và PA

Nguồn hàng hiện có tại các kho:

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0
  • ho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn