Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 12/2014

Petrolimex Sài Gòn
03:49' CH - Thứ tư, 26/11/2014

Tháng 12 – 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 2 -01

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 02

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-03

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -04

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 05

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 06

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 07

C

Thứ 2- 08

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 09

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 10

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 11

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 12

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 13

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 14

B

Thứ 2- 15

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 3- 16

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 -17

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 18

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 19

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7 -20

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật -21

C

Thứ 2- 22

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3-23

A-C

C ( 21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 24

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5-25

A-B-C

C ( 21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6-26

A-B

B ( 21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 27

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật – 28

B

Thứ 2- 29

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3-30

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 31

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )
Nguồn hàng hiện có tại các kho:

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn