Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng

Petrolimex Sài Gòn
07:52' SA - Thứ năm, 27/06/2019

LỊCH XUẤT HÀNG THÁNG 08/2019

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

(07h00 - 16h00)

Xuất đêm

(18h30 - 22h00)

Thứ 2 – 29/07

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 30/07

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 4 – 31/07

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 01/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 6 – 02/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 03/08

A-B-C

B

A-B-C

Chủ nhật - 04/08

-

A

-

Thứ 2 – 05/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 3 – 06/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 07/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 5 – 08/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 09/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 7 – 10/08

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật - 11/08

-

B

-

Thứ 2 – 12/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 13/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 4 – 14/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 15/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 6 – 16/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 17/08

A-B-C

B

A-B-C

Chủ nhật - 18/08

-

A

-

Thứ 2 – 19/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 3 – 20/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 21/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 5 – 22/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 23/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 7 – 24/08

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật - 25/08

-

B

-

Thứ 2 – 26/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 27/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 4 – 28/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 29/08

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 6 – 30/08

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 31/08

A-B-C

B

A-B-C

Cơ cấu mặt hàng:

- Kho A: Xăng E5-RON 92-II, Xăng RON 95-IV, DO 0.001S-V, DO 0.05S-II, FO 380, FO 3.0S, FO 3.5S, Jet A-1.

- Kho B: Xăng E5-RON 92-II, Xăng RON 95-III, Xăng RON 95-IV, DO 0.001S-V, DO 0.05S-II, Jet A-1.

- Kho C-D: Xăng E5-RON 92-II, Xăng RON 95-III, DO 0.05S-II, KO.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn