Doanh thu dịch vụ đạt 56,4% kế hoạch 2018

 01:26 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Bảy, 2018

Ngày 05.7.2018, tại tòa nhà 15 Lê Duẩn - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường & Kỹ thuật Xăng dầu (Công ty PETS) tổ chức sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) Trịnh Bá Bộ dự và chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự, chỉ đạo có Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn - Chủ tịch Công ty PETS Dương Văn Phi, Phó giám đốcPetrolimex Sài GònNguyễn Danh Hùng; và lãnh đạo phòng/ban nghiệp vụ Petrolimex Sài Gòn cùng Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty PETS.

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế thị trường có sự khởi sắc, các hoạt động dịch vụ của Công ty PETS phát triển về số lượng và chất lượng. Dưới sựchỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn và sự ủng hộ của các đơn vị thành viên, Công ty PETS đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 56,4% kế hoạch, lãi gộp đạt 33% kế hoạch. Hầu hết các hoạt động kinh doanh chính đều mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Giám đốc Công ty PETS Nguyễn Đức Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Mời xem chi tiết tại đây

Nguồn:  Nguyễn Thị Kim Liễu  -  Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty PETS