Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường hội nhập quốc tế

 10:45 SA @ Thứ Ba - 25 Tháng Tư, 2017

Sáng nay (25/4) Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã họp phiên thường niên 2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Hội nghị được triệu tập theothông báo mời họpsố 0410/PLX-TB-HĐQT ngày 07.4.2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex để thảo luận và biểu quyết thông qua10 nội dungđã thông báo đến cổ đông Petrolimex tại www.petrolimex.com.vn /Nhà đầu tư vàbáo cáoỦy ban Chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 0479/PLX-TCKT ngày 14.4.2017.

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Petrolimex và ông Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc Petrolimex được Đại hội bầu làm Chủ tịch đoàn điều hành hội nghị.

Sau khi nghe 5 báo cáo và 5 tờ trình, các cổ đông đã tham gia thảo luận các nội dung liên quan trước khi biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao và phù hợp với thể lệ hội nghị.

Bên cạnh việc công khai minh bạch vềkết quả SX-KD 2016, Đại hội đồng cổ đông Petrolimex đã thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau.

Về phương hướng, tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường hội nhập quốc tế với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững, cổ tức tối thiểu 12%.

Về nhiệm vụ, tập trung vào các nội dung: tái cấu trúc theo đúng định hướng của Chính phủ, thực hiện đúng cáccam kếtkhi lên sàn và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về công ty cổ phần đại chúng niêm yết, hoàn thiện quy hoạch hệ thống CSVCKT kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2017-2022 với tầm nhìn 2030, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, tăng cường hội nhập quốc tế bằng cách đẩy mạnh đầu tư kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp tích cực với các bộ ban ngành trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh xăng dầu.

Về giải pháp, tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm mà trước hết là bảo đảm an toàn mọi mặt trong SX-KD. Đối với lĩnh vực xăng dầu, chú trọng công tác điều hành nguồn và theo dõi sát chính sách điều hành tỷ giá, tăng cường vòng quay vốn để sử dụng vốn có hiệu quả, gia tăng sản lượng bán ra trên tất cả các kênh đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp, đẩy mạnh có hiệu quả công tác bảo vệ và bảo hộ nhãn hiệu Petrolimex trên cơ sở chủ động và phối hợp tốt giữa các đơn vị thành viên Petrolimex với các địa phương và bộ ban ngành Trung ương để giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex trên thị trường, tiếp tục chương trình tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SX-KD và xác định phương án, lộ trình áp dụng hóa đơn theo Thông tư 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với lĩnh vực kinh doanh chuyên ngành (ngoài xăng dầu), đẩy mạnh tái cấu trúc theo hướng khoa học, gọn nhẹ; tăng cường mối liên kết nội khối để phát huy sức mạnh tổng hợp Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông Petrolimex thể hiện niềm tin vào Ban lãnh đạo Petrolimex và kêu gọi toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex tiếp tục nỗ lực lao động với tinh thần đổi mới sáng tạo vì một tương lai tươi sáng của tất cả chúng ta.

Nguồn:  Nguyễn Bằng  -  CV Phòng Quan hệ Công chúng
Petrolimex