Những hình ảnh sôi động tại Hội thao CNVC-LĐ Petrolimex khu vực Đông Nam Bộ năm 2023

 02:36 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Chín, 2023

Tiếp theo những hình ảnh trong ngày khởi tranh Hội thao CNVC-LĐ Petrolimex khu vực Đông Nam Bộ năm 2023 đã đăng sáng nay, xin tiếp tục cập nhật đến Quý bạn đọc và CBCNV-NLĐ Petrolimex những hình ảnh tiếp theo.

Ngoài ra Quý bạn đọc và CBCNV-NLĐ có thể truy cập toàn bộ hình ảnh của Hội thao được cập nhật liên tục tại đây: Google Drive.

Xem bản tin Khởi tranh Hội thao tại đây: Link.

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex Sài Gòn