01/10 chính thức khai thác ATG tại TKXD Nhà Bè

 09:26 SA @ Thứ Tư - 26 Tháng Chín, 2018

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh chủ trì cuộc họp về khai thác dữ liệu Hệ thống đo bồn tự động (ATG) tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè để phục vụ công tác quản lý hàng hóa, giao nhận xăng dầu và hạch toán kế toán về hàng hóa.

Toàn cảnh cuộc họp ngày 22.3.2018

Dự và chỉ đạo, có Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ, Ban giám đốc Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các phòng/ban liên quan và Tổ nghiệp vụ nghiên cứu hệ thống ATG.

Hệ thống đo bồn tự động được Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đầu tư, triển khai lắp đặt từ 1998. Các thiết bị hoạt động ổn định, được VMI chứng nhận và sử dụng để hoạch toán hàng hóa nội bộ. Tuy nhiên, vì những lý do chủ quan và khách quan, Công ty chưa khai thác dữ liệu hệ thống ATG theo đúng vai trò và tầm quan trọng đối với công tác quản trị/quản lý điều hành doanh nghiệp/kho cảng và giao dịch thương mại với khách hàng.

Năm 2013, cơ sở pháp lý của thiết bị đo bồn tự động được hình thành vững chắc tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ, Quyết định 223/QĐ-TĐC ngày 13.02.2015 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường về phê duyệt mẫu phương tiện đo và Quyết định 101/PLX-QĐ-TGĐ ngày 23.03.2015của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về giao nhận xăng dầu - chấp thuận sử dụng thiết bị đo bồn tự động đủ điều kiện.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh khẳng định, Petrolimex chủ trươngđẩymạnh tự động hóa quản trị/vận hành các kho đầu mối, đặc biệt là lĩnh vực quản lý và giao nhận hàng hóa xăng dầu - Đây cũng chính là ý chí quyết tâm, định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển doanh nghiệp của Ban lãnh đạo Công ty.Đồng thời yêu cầu thành lập Ban triển khai và khai thác dữ liệu đo bồn tự động với các nhiệm vụ:

(1) Trước 30/6 - Khẩn trương kiện toàn hệ thống ATG đảm bảo chuẩn xác, hoạt động ổn định và vững chắc; ban hành quy định/quy trình áp dụng dữ liệu ATG trong quản lý, giao nhận hàng hóa của Công ty và giao dịch thương mại;

(2)Báo cáo Tập đoàn và thông báo lộ trình áp dụng đến các đơn vị (tổ chức giám định, đơn vị vận tải, khách hàng, …); cần thiết tổ chức Hội nghị giữa các bên liên quan để trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện;

(3)Trong Quý 3 - Tổng kiểm soát dữ liệu ATG, hiệu chỉnh và kiểm định độc lập toàn bộ thiết bị ATGđảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tính pháp lý vững chắc đểdữ liệu ATG được đưa vào áp dụng chính thức từ 01.10.2018.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp

Việc khai thác dữ liệu ATG để quản lý hàng hóa, giao nhận xăng dầu và hạch toán hàng hóa là bước tiến cần thiết, tất yếu và quan trọng trong quản trị điều hành doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầunâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sự tác động của con người trong chuỗi vận hành hệ thống, hạn chế sai sót và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch thương mại với khách hàng - Đây là yêu cầu bức thiết trong thực hiện mục tiêu quản lý của Công ty, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 - "để tiến xa hơn".

Nguồn:  Đào Văn Hùng  -  Phó giám đốc, Trưởng ban Website
Petrolimex Sài Gòn