Công bố thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu (PETS)

 10:00 SA @ Thứ Ba - 28 Tháng Ba, 2017

Ngày 08.3.2017, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ban hành Quyết định số 115/PLX-QĐ-HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu (Công ty) do Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) làm chủ sở hữu trên cơ sở tái cấu trúc, chuyển đổi Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp và Thương mại Sài Gòn.

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu
Tên gọi bằng tiếng Anh: Petroleum Environmental and Technical Services Company (PETS)
Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số ‎0314312225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27.3.2017.

Trụ sở chính: Số 15 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 3827 3174 - Fax: (84) 8 3827 3174
Email:pets@petrolimex.com.vn
Website:www.pets.petrolimex.com.vn

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Cơ cấu tổ chức của Công ty: Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên.

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ môi trường như thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải nhiễm dầu; súc rửa bồn bể, các phương tiện vận chuyển xăng dầu (thủy, bộ),… dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành như kỹ thuật đo lường, kiểm định các phương tiện đo trong hoạt động kinh doanh xăng dầu ; sửa chữa, bảo trì các trang thiết bị chuyên ngành xăng dầu,… Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ (bốn mươi tỷ đồng).

Người đại diện theo pháp luật:
Ông Nguyễn Đức Minh. Căn cước công dân số:‎001063011031cấp ngày 06.3.2017.
Chức vụ: Giám đốc Công ty

Trên đây là thông tin công bố về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu (PETS). Thông tin này được công bố chính thức trên trang tin điện tử Công ty Xăng dầu Khu vực II tại địa chỉ www.kv2.petrolimex.com.vn, vào ngày 28.03.2017.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nguồn:  Ban biên tập Website
Petrolimex Sài Gòn