Petrolimex SAIGON

Petrolimex Sài Gòn: Liên tục cải tiến "để tiến xa hơn"

Tuyết ChinhBáo Tài nguyên và Môi trường
06:45' CH - Chủ nhật, 17/09/2017

Với quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm, theo đuổi mục tiêu “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả” - “để tiến xa hơn”, Petrolimex Sài Gòn liên tục cải tiến quy trình nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, điều độ, giao nhận hàng và kỹ thuật xăng dầu. Đồng thời, đưa hệ thống ERP trở thành công cụ đắc lực trong quản trị điều hành doanh nghiệp, góp phần tạo sự khác biệt trên thị trường với các nhà đầu tư.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh cho biết, với những vấn đề còn tồn tại, yêu cầu các cán bộ nghiệp vụ tìm hiểu và đề ra giải pháp trên cơ sở đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty và đảm bảo tính hệ thống chung của Tập đoàn; lấy hiệu quả làm trọng tâm, tinh gọn các quy trình nghiệp vụ để phù hợp giữa mô hình quản lý và khả năng đáp ứng linh hoạt với thị trường; tăng cường tổ chức đào tạo cho đội ngũ chuyên gia nội bộ để khai thác tối đa tiện ích của hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Cảnh khẳng định: Đến nay hệ thống ERP đã thật sự thành công và trở thành công cụ đắc lực trong quản trị điều hành doanh nghiệp, góp phần tạo lập sự khác biệt của Petrolimex trên thị trường và với các nhà đầu tư - “để tiến xa hơn” .

Liên tục cải tiến “hướng đến khách hàng”

Với việc nhất quán 3 mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, minh bạch và tạo lập sự khác biệt; Cải tiến liên tục công tác bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng, đẩy mạnh văn minh thương mại; Thay đổi phương pháp điều hành từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị hiện đại, chuyên nghiệp và từng bước nâng tầm thành công nghệ quản trị doanh nghiệp; Đề án bước đầu đã thành công trong việc phát hiện, nhận diện vấn đề, đã nghiên cứu, đánh giá chính xác thực trạng để có giải pháp phù hợp. Trên cơ sở lắng nghe khách hàng, mạnh dạn đổi mới, cải tiến liên tục, nếu cần phải thiết kế lại hệ thống.

Với triết lý “Cải tiến liên tục” của tinh thần Kaizen - tinh thần Petrolimex Sài Gòn, cùng với sự chung sức, đồng lòng, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động; Petrolimex luôn vững vàng trên con đường theo đuổi mục tiêu “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả” - “để tiến xa hơn”.

Xem chi tiết tại đây

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn