Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh

 02:30 CH @ Chủ Nhật - 02 Tháng Chín, 2018

Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Nguồn:  PV
Báo Tin tức (TTXVN)