Kiểm tra tính pháp lý hóa đơn điện tử của Petrolimex như thế nào?

 11:00 SA @ Thứ Hai - 02 Tháng Tư, 2018

Trả lời: Petrolimex xin cam kết việc phát hành hóa đơn điện tử tại hệ thống của mình tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 3 năm 2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể truy cập vào website kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn tại cổng thông tin tra cứu hóa đơn của Bộ Tài chính:http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng tin tưởng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Petrolimex./.

Nguồn:  Petrolimex
Petrolimex