Petrolimex SAIGON

Công đoàn XNBL - Petrolimex Sài Gòn: Hoàn thành Đại hội 13 Công đoàn Bộ phận

Lê Đức AnhUV BCH CĐBP Tổ chức XNBL - Petrolimex Sài Gòn
05:14' CH - Thứ năm, 29/04/2021

Đến ngày 29.4.2021, Công Đoàn Cơ sở Thành viên (CSTV) Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) có 13 Công đoàn Bộ phận (CĐBP) và 76 Tổ Công đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Công đoàn XNBL nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban tổ chức Đại hội các CĐBP đã thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)/Công đoàn XNBL. Công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Đoàn, Ban bầu cử đã theo đúng vào chương trình Đại hội; đảm bảo về mặt thời gian, hình thức, nội dung yêu cầu.

Các báo cáo, văn kiện được chuẩn bị nội dung đầy đủ, ngắn gọn, với nhiều số liệu cụ thể đã đánh giá thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phong trào và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời tiếp tục khẳng định phương hướng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác bầu cử Ban chấp hành các CĐBP nhiệm kỳ III, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn XNBL lần thứ XII đảm bảo về cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng.

Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn CSTV XNBL Nguyễn Ngọc Lâm ...

Phó giám đốc - Phó chủ tịch Công đoàn CSTV XNBL Đặng Văn Hoài (hình trái) và TP. Kinh doanh Dịch vụ - Phó chủ tịch Công đoàn CSTV XNBL Nguyễn Hồng Chuyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn các Bộ phận

Tại Đại hội các bộ phận đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của ĐVCĐ và Người lao động với các nội dung, giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm công đoàn cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo CBCNVC- NLĐ trong toàn Xí nghiệp.

Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống, sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi của Người lao động và tổ chức Công đoàn tại đơn vị nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ Bộ phận XNBL, Nghị quyết, chỉ đạo của Ban lãnh đạo/Công đoàn cấp trên vào các hoạt động phong trào của ĐVCĐ, qua đó đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả SXKD, góp phần xây dựng Công ty/Xí nghiệp ngày càng phát triển bền vững; là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội Công đoàn XNBL nhiệm kỳ XII, hướng đến Đại hội Công đoàn Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

BBT website kv2.petrolimex.com.vn trân trọng giới thiệu các hình ảnh ghi nhận tại Đại hội Công đoàn các bộ phận trực thuộc Công đoàn CSTV XNBL nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Phó giám đốc XNBL Đinh Ngọc Minh (bìa trái) và Phó giám đốc XNBL Phạm Hoa Nam (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP Kỹ thuật

Phó chủ tịch Công đoàn XNBL Nguyễn Hồng Chuyên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP Kinh doanh ...

TP. Tổ chức Hành chính XNBL - Bí thư Chi bộ Tổ chức Nguyễn Minh Thắng (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP Tổ chức

Ban chấp hành CĐBP Kế toán

Ban chấp hành CĐBP 1

Ban chấp hành CĐBP 2

Ban chấp hành CĐBP 3

Bí thư Chi bộ 4 Vũ Tùng Lâm tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP 4

UV Ban Thường vụ CĐXN - Bí thư Chi bộ 4 Nguyễn Văn Ngọc (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP 5

Phó chủ tịch CĐXN Nguyễn Hồng Chuyên (bìa trái​) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP 6

Bí thư Chi bộ 7 Nguyễn Thành Nam (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP 7

Phó chủ tịch CĐXN Nguyễn Hồng Chuyên (bìa phải​) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP 8

Chủ tịch CĐXN Nguyễn Ngọc Lâm (bìa phải​) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐBP 9

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn