Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tổng kết công tác 2017

 01:25 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Giêng, 2018

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2018),Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 vàosáng ngày 23.01.2018, tại tòa nhà số 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự chỉ đạo hội nghị, có Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương (DNTMTW) tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện, đại diện các Ban của Đảng ủy Khối cùng Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn, BCH Đảng bộ Bộ phận, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Năm 2017, với nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, Người lao động toàn Công ty cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Khối, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tập đoàn giao: Lợi nhuận, nộp ngân sách, sản lượng qua kho, bán lẻ, doanh thu dịch vụ đề tăng trưởng; đảm bảo an toàn mọi mặt, nội bộ đoàn kết, việc làm và thu nhập người lao động được cải thiện và cao hơn năm trước.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên cùng chất lượng sinh hoạt Chi bộ tiếp tục được tăng cường, củng cố và nâng cao. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai sâu rộng việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động phong trào, công tác từ thiện xã hội do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động, các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.

Năm 2018,Đảng bộ Công ty tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổ chức quán triệt kịp thời các Nghị quyết, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nâng cao đời sống người lao động. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 90% số chi/đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc;gắn kết chặt chẽ hoạt động của các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cùng nhauxây dựng Petrolimex Sài Gòn phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của BTV, BCH Đảng ủy Công ty đã triển khai tốt nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được để triển khai các Nghị quyết của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức và xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng tại cơ sở.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn trong công tác xây dựng Đảng

Thay mặt Đảng bộ Công ty, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời với những tình cảm quý báu của các cấp Lãnh đạo Thành phố, của Đảng ủy Khối đã dành cho Đảng bộ Công ty trong suốt thời gian qua. Đồng thời cam kết sẽ triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao để xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển lớn mạnh.

Bí thư Đảng ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết phấn đấu của toàn thể Đảng viên - CBCNV và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp Lãnh đạo và các cơ quan hữu quan, nhất định Đảng bộ Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục giữ vững mục tiêu xây dựng Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn: "Đoàn kết, Trong sạch - Vững mạnh - Tiêu biểu" - Để tiến xa hơn.

Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ chủ trì và kết luận hội nghị

Để làm rõ những nội dung và khẳng định kết quả trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế nhằm cải tiến - nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng và vai trò của đảng viên, tại hội nghị các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc đã tham luận với nhiều nội dung thiết thực.

Tại hội nghị, Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; khen thưởng các tập thể/cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thay mặt BCH Đảng bộ, Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Đảng bộ Công ty năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc XNBL Nguyễn Tiến Quảng: Công tác Đảng gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc TKNB Phạm Bình Phương: Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó bí thư Chi bộ - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Lê Mạnh Hùng: Một số kinh nghiệm về công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ủy viên (UV) BCH Đảng ủy - Phó chủ tịch Công đoàn Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thị Hải An điều hành công tác tổ chức

UV BTV Đảng ủy - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thị Hồng Hoa điều hành công tác khen thưởng

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (áo trắng) và Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ (thứ 4, từ trái qua) trao Giấy khen của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tặng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (áo trắng) và Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng (bìa phải) ...

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh (thứ 5, từ trái qua) và UV BCH Đảng bộ - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Đặng Duy Quân (bìa phải) ...

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Thơ (bìa trái) và UV BCH Đảng bộ - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Đào Văn Hùng (bìa phải) ...

UV BCH Đảng bộ - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Đặng Duy Quân (bìa trái) và Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng (bìa phải) ...

UV BCH Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn - Giám đốc Công ty PETS Nguyễn Đức Minh (bìa trái) và Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Thơtrao Giấy khen của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tặng các đảng viên hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ năm 2017

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (áo trắng) và Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ (bìa phải)trao Giấy khen của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tặngcác tập thể/cá nhân có thành tích trong thực hiện học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Ảnh: Đức Anh

Nguồn:  Nguyễn Thị Hải An  -  Phó chủ tịch Công đoàn
Petrolimex Sài Gòn