Tin ảnh: Petrolimex Sài Gòn tổng kết phong trào thi đua - Hội nghị điểm khu vực phía Nam

 09:30 SA @ Thứ Hai - 12 Tháng Giêng, 2015

Sáng ngày 09.01.2015, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) - Số 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Petrolimex Sài Gòn tổ chức Hội nghịTổng kết phong trào thi đua 5 năm (2010 - 2014) và sơ kết giai đoạn 1 từ 01.10.2014 đến 31.12.2014, đây là Hội nghị điểm của khu vực phía Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Toàn cảnh Hội nghị

Phong trào thi đua là phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kiến tạo động lực và môi trường làm việc tốt nhất để mỗi CBCNV - Người lao động năng động, sáng tạo và hăng say lao động sản xuất.

Petrolimex Sài Gòn có những tiền đề của công tác thi đua đó là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống và thành quả của nhiều thế hệ CBCNV qua các thời kỳ; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp hiện đại; đội ngũ lao động được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm, có bản lĩnh, có trí tuệ và sự nhiệt huyết; các tổ chức đoàn thể lớn mạnh có bề dày hoạt động, truyền thống và kinh nghiệm tổ chức các phong trào; đặc biệt trong những năm qua, Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan Đảng, Chính quyền các cấp, của Bộ Công thương, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và sự đùm bọc, ủng hộ của nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng TĐKT
Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh trình bày
báo cáo tổng kết phong trào thi đua

Mục tiêu và định hướng trong phong trào thi đua khen thưởng của Petrolimex Sài Gòn giai đoạn 2010 - 2014 được xác định, đó là:

Công ty xác định mục tiêu số 1: Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình SXKD, không ngừng nâng cao hiệu quả để phát triển doanh nghiệp bền vững.

Với định hướng xuyên suốt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bình ổn thị trường - đảm bảo nguồn hàng trong mọi thời điểm; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Thành phố và quy định của Tập đoàn.

Định hướng có tính thường trực: Tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Đảm bảo việc làm và cải thiện đời sống Người lao động; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ CBCNV với thông điệp: "40 năm Petrolimex Sài Gòn - Kết nối, để tiến xa hơn".

Có thể khẳng định: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua trong CNVC - Người lao động Petrolimex Sài Gòn được đổi mới với mục tiêu và định hướng đúng. Các phong trào thi đua phong phú, thiết thực đã mang lại những thành tích và được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Thi đua đã tạo hiệu ứng tích cực nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả kinh doanh, hợp lý hóa tổ chức sản xuất, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hàng hóa và phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, đã kiến tạo nên một bản sắc văn hóa Petrolimex Sài Gòn.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Lê Ngọc Đào phát biểu chỉ đạoBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo phát biểu chỉ đạoỦy viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Petrolimex Trần Văn Thịnh phát động phong trào thi đua năm 2015Ủy viên HĐQT Petrolimex - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trần Văn Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tổng kết Hội nghị

Từ kết quả và thực tế của phong trào thi đua trong 5 năm qua, Petrolimex Sài Gòn rút ra một số bài học và kinh nghiệm trong công tác thi đua như sau:

Một là: Để tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, sự sâu sát đồng bộ của tất cả các cấp quản lý lãnh đạo trong công tác TĐKT.

Hai là: Mục tiêu thi đua phải được xác định từ sứ mệnh chính trị và nhiệm vụ cốt lõi của Công ty; nội dung thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với từng đơn vị, từng khu vực, thích ứng với từng thời điểm và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ba là: Quy chế, quy định, chính sách trong công tác thi đua phải được cập nhật, điều chỉnh thường xuyên để công khai phổ biến sâu rộng tới toàn thể CBCNV - Người lao động.

Bốn là: Vai trò của người đứng đầu là nhân tố đặc biệt quan trọng, có tính quyết định để thuyết phục và thu hút CBCNV nỗ lực thi đua lao động sản xuất từ chính tấm gương của Người quản lý.

Năm là: Để thi đua khen thưởng phát huy sức mạnh của đòn bẩy trong hệ thống khuyến khích, phải chú trọng tính đồng bộ từ định hướng mục tiêu, cách thức tổ chức, các giải pháp đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông nội bộ để phong trào thi đua trở thành “sân chơi bổ ích và là không gian văn hóa doanh nghiệp” tiến bộ, văn minh để mỗi CBCNV - Người lao động nỗ lực tích cực tham gia, thỏa sức sáng tạo - tự khẳng định mình.

Petrolimex Sài Gòn phát động phong trào thi đua giai đoạn II (từ 01.01.2015 đến 12.01.2016) với các mục tiêu: Đảm bảo tuyệt đối an toàn; vượt mức 3% các chỉ tiêu kế hoạch, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả SXKD; bảo đảm việc làm, ổn định và cải thiện thu nhập cho CBCNV; xây dựng tập thể CBCNV đoàn kết, thống nhất và phát triển Công ty bền vững, toàn diện với thông điệp: "40 năm Petrolimex Sài Gòn - Kết nối để tiến xa hơn”.

Ban biên tập Petrolimex Sài Gòn websitewww.kv2.petrolimex.com.vntrân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ: Vụ trưởng Vụ TĐKT Bộ Công thương Nguyễn Như Chinh trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng tập thể CBCNV - Người lao động Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè
Vụ trưởng Vụ TĐKT Bộ Công thương Nguyễn Như Chinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ủy viên HĐQT Petrolimex - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trần Văn Thắng
Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo trao Cờ Thi đua của Bộ Công thương tặng tập thể CBCNV - Người lao động Petrolimex Sài Gòn
Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công thương tặng tập thể CBCNV - Người lao động Tổng kho Xăng dầu Nhà BèỦy viên HĐQT Petrolimex - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương trao cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Công thương tặng cho Công đoàn Petrolimex Sài Gòn
Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Lê Ngọc Đào trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng ngành Công thương trong giai đoạn 2011-2013Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TMTW tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lịch trao Bằng khen của Bộ Công thương tặng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TĐKT và trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động - PCCN năm 2013
Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo trao Bằng khen của Bộ Công thương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2010-2014Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng THKT Petrolimex Trần Văn Thịnh trao Bằng khen của Bộ Công thương tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2010-2014
Ủy viên HĐQT Petrolimex - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trần Văn Thắng trao Bằng khen của Bộ Công thương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2010-2014Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM Nguyễn Thị Bích Thủy và Ủy viên HĐQT Petrolimex - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Công thương Việt Nam tặng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013
Gương điển hình tiên tiến - Trưởng ban ISO Petrolimex Sài Gòn Đào Văn Hùng tham luận: “5S - 05 năm một chặng đường”Gương điển hình tiên tiến - CV P. Kỹ thuật An toàn & Môi trường Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thị Vân Anh tham luận: “Công tác bảo vệ môi trường - Chuyển động và thử thách”
Các tiết mục văn nghệ chào mừng do Người lao động Petrolimex Sài Gòn trình diễn

Nguồn:  Thanh Tâm - Hồng Chuyên  -  Ban biên tập Website KV2
Petrolimex Sài Gòn