Đào tạo hội nhập để thấm nhuần triết lý

 05:07 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Tư, 2021

Trong 2 ngày 31.03 và 01.04.2021, tại hội trường Cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 11, Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBLXD/Xí nghiệp) đã tổ chức đào tạo hội nhập cho gần 60 nhân viên bán hàng (NVBH) vừa tuyển dụng và đang công tác tại các CHXD trực thuộc. Lớp đào tạo do CBCNV tại các phòng nghiệp vụ trực tiếp hướng dẫn.

Toàn cảnh lớp đào tạo

NVBH đóng vai trò quan trọng, là hình ảnh đại diện cho Xí nghiệp, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Do đó lao động mới tuyển dụng phải được đào tạo để nắm rõ giá trị hình ảnh thương hiệu Petrolimex cũng như các kỹ năng cần thiết giúp Người lao động hoàn thành các công việc tại đơn vị. Theo đó, nội dung khóa đào tạo được xây dựng tập trung xung quanh NVBH, từ tình hình thực tế tại Cửa hàng với các hướng dẫn cụ thể nhằm giúp NVBH nắm bắt được công việc thường nhật tại đơn vị.

Phó trưởng phòng TCHC Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu Phạm Ngọc Trìu phổ biến lĩnh vực Tổ chức lao động, tiền lương và tặng quà các học viên tích cực xây dựng bài

Tại thị trường TP. HCM có mức độ cạnh tranh cao, đòi hỏi chất lượng dịch vụ phải ngày càng nâng cao, công tác đào tạo nguồn nhân lực càng được Xí nghiệp quan tâm, chú trọng ngay từ ban đầu vì Ban lãnh đạo Xí nghiệp luôn nhận thức rõ: Con người chính là nền tảng cho mọi sự phát triển của tổ chức.

Lớp đào tạo hội nhập là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các chương trình đào tạo hàng năm của Xí nghiệp, việc tổ chức lớp đào tạo hội nhập trong năm 2021 càng trở nên cấp thiết khi trong năm 2020, Xí nghiệp không thể tổ chức đào tạo vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sau 2 ngày học tập nghiêm túc, lớp học đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Nội dung chương trình đào tạo hội nhập cho NVBH XNBL

1/ Phổ biến nội quy, quy chế, quy định, mô hình tổ chức, cách thức hoạt động, văn hóa Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu.

2/ Phổ biến về văn minh - thương mại, quy trình bán hàng 5 bước, cùng với chuẩn mực, phong cách, thái độ, giao tiếp với khách hàng chuyên nghiệp.

3/ Hướng dẫn về cách sử dụng trang thiết bị, máy móc, công tác PCCC tại Cửa hàng.

4/ Phổ biến về hệ thống Quản lý Chất lượng, chuẩn thực hành 5S.

Một số hình ảnh tại lớp đào tạo:

Chuyên viên phòng Tin học tự động hoá Trần Quang Luận phổ biến công tác Tin học

Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính Lê Đức Anh phổ biến công tác 5S

Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật Nguyễn Phương Tuấn phổ biến công tác kỹ thuật

Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật Phạm Doãn Công phổ biến công tác PCCC

Các học viên tham gia xây dựng lớp học ...

... và làm bài thu hoạch cuối giờ.

Nguồn:  Ngô Trung Kiên  -  CV P.TCHC XNBL
Petrolimex Sài Gòn