08:00 SA @ Thứ Tư - 10 Tháng Năm, 2017

Thẻ xăng dầu Flexicard là cách gọi cho thuận tiện đối với thẻ trả trước dùng để mua xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cùng Ngân hàng TMCP Petrolimex (PGB) phối hợp phát hành từ ngày 13.10.2009.

Mua xăng dầu là 1 trong 2 tính năng của thẻ Flexicard (trả trước/prepaid và ghi nợ/debit).

Việc phát hành thẻ nằm trong lộ trình phát triển hàng hóa, dịch vụ Petrolimex; là sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc giảm chi tiêu bằng tiền mặt.

Flexicard ra đời đem lại cho khách hàng thêm một sự lựa chọn trong xu thế chung của thị trường thẻ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thẻ cũng sẽ đem lại cơ hội để Petrolimex tri ân khách hàng - khi khách hàng hiện hữu với tên gọi và địa chỉ cụ thể khi sử dụng thẻ có định danh. Đáng tiếc rằng, thời gian qua, cơ hội này không nhiều để áp dụng thường xuyên do nhà nước trực tiếp điều hành giá xăng dầu để thực hiện các mục tiêu vĩ mô vì sự phát triển của đất nước trong bối cảnh kinh tế có rất nhiều khó khăn.

Trong quá trình phát triển thẻ, tuy có nhiều khó khăn; nhưng từng bước đã được thị trường chấp nhận, sử dụng.

Nhiều khách hàng nhận thấy lợi ích của Flexicard; đã sử dụng thường xuyên, liên tục, ổn định để mua xăng dầu Petrolimex từ khi phát hành thẻ đến nay:

Một là, cơ quan hành chính sự nghiệp mua xăng dầu thường xuyên, thanh toán định kỳ.

Hai là, các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa, vật liệu bằng đường bộ; có nhiều phương tiện, hoạt động trên địa bàn rộng lớn.

Ba là, nhóm khách hàng cá nhân sử dụng xe ô tô quan tâm đến chất lượng xăng dầu cho chiếc xe yêu quý của mình và gia đình mình.

Đây là những nhân tố cơ bản cho sự tồn tại, phát triển của thẻ Flexicard được Petrolimex cùng các công ty xăng dầu thành viên và PGB trân trọng, đánh giá cao.

Bên cạnh những mặt mạnh trên, một sản phẩm dịch vụ mới thì những tồn tại, khiếm khuyết ở nơi này nơi nọ là điều khó có thể tránh khỏi.

Petrolimex và PGB với tinh thần cầu thị để tiến xa hơn đang tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ để thẻ Flexicard phát triển theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Nguồn:  Trần Ngọc Năm  -  UV HĐQT - P.TGĐ - Người phát ngôn
Petrolimex