Chất lượng - niềm tự hào Petrolimex Sài Gòn

 08:43 SA @ Thứ Ba - 08 Tháng Chín, 2020

45 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) luôn giữ vững vai trò chủ đạo trong việc cung ứng đầy đủ, kịp thời xăng dầu - vật tư chiến lược cho sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn TP. HCM và khu vực Trung Nam bộ .

Petrolimex Sài Gòn đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ quản trị hiện đại trong mọi hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát toàn diện chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Petrolimex Sài Gòn tự hào là đơn vị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tổ chức kinh doanh xăng dầu ở tất cả các kênh thương mại trên thị trường nội địa, tái xuất và xuất khẩu. Là đơn vị tiên phong cung cấp ra thị trường các mặt hàng xăng dầu chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

Học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến, với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, Petrolimex đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng hệ thống các văn bản, quy chế, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực xăng dầu tương đối hoàn chỉnh trên tất cả các mặt. Trong đó, các văn bản về quản lý chất lượng, đo lường và giao nhận xăng dầu được xây dựng thành các tiêu chuẩn ngành, có phạm vi áp dụng trong cả nước.

Công tác quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng xăng dầu là uy tín của thương hiệu Petrolimex và là yếu tố quan trọng cốt lõi của doanh nghiệp: Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản lý chất lượng của Nhà nước, Tập đoàn xuyên suốt trên toàn hệ thống với sự tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới. Kiểm soát chất lượng xăng dầu được thực hiện chặt chẽ từ khâu tiếp nhận tại kho đầu nguồn cho đến khi phân phối ra thị trường theo chu trình khép kín. Công ty hỗ trợ kiểm soát chất lượng cho hàng gửi của khách hàng, các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ.

Công tác quản lý số lượng

Công ty tổ chức bộ máy quản lý đo lường, kiểm soát số lượng; phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức kiểm định được Tổng cục TĐC chỉ định và chỉ đạo của Tập Đoàn thường xuyên kiểm tra sai số thực tế, kiểm định định kỳ, đột xuất phương tiện đo (barem bồn bể, đồng hồ xăng dầu, thiết bị đo nhiệt, ATG, ATT, cột đo xăng dầu và các dụng cụ đo lường khác) dùng trong giao nhận xăng dầu tại TKNB, CHXD. Hầu hết các bể chứa xăng dầu tại TKNB đã được cải tạo hệ thống đo lường phù hợp với các qui định của tập đoàn để giao nhận xăng dầu và barem được lập lại trong thời hạn 3 năm (quy định của Nhà nước là 5 năm). Hiệu quả của công tác quản lý đo lường góp phần kiểm soát hao hụt xăng dầu trong toàn Công ty trong các công đoạn.

Hàng năm Công ty tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan: Tập đoàn, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường như : VMI, Quatest 3, Quatest 1, đơn vị vận tải, khách hàng gửi, các đơn vị giám định, ... để tối ưu công tác nhập tàu.

Qua từng thời kỳ, công tác giao nhận xăng dầu tại TKNB cũng từng bước được thay đổi. Đến nay, Petrolimex Sài Gòn đã thành lập và điều hành bộ máy điều độ từ Văn phòng đến TKNB; thường xuyên phối hợp với chủ hàng để lập phương án tiếp nhận tàu sơ bộ, phương án nhập từng lượt tàu; đảm bảo công tác tiếp nhận, xuất cấp tại TKNB đúng thời gian và các yêu cầu giao nhận hàng của khách hàng

Xây dựng và thực hiện tốt các quy trình, quy định, phương pháp phối hợp từ nội bộ và các Tổ chức liên quan và đạt được kết quả tốt.

Công tác quản lý hao hụt hàng hóa được chú tâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong quản lý. Tại các đơn vị có bộ máy theo dõi hao hụt hàng ngày, hàng tháng, từng lô hàng tiếp nhận và kiểm soát kỹ hao hụt trong từng công đoạn luân chuyển hàng hóa.

Hệ thống phối trộn nhiên liệu sinh học E5 In-line và In-tank

Để không ngừng nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động, tập trung quản lý tốt số lượng, chất lượng xăng dầu, trong những năm qua Petrolimex Sài Gòn kiên trì thực hiện các chương trình công tác lớn, như:

Chú trọng đào tạo cho CBCNV công tác trong lĩnh vực đo lường, chất lượng và quản lý số lượng hàng hóa từ Công ty đến các Đơn vị.

Đầu tư đổi mới hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật theo mục tiêu hiện đại hoá và từng bước tự động hoá, góp phần chủ động trong kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. TKNB đã được đầu tư sức chứa từ 450.000 m3 vào năm 2005 với khối lượng xuất nhập hàng năm trên 4,2 triệu m3/Tấn lên 720.000 m3 vào năm 2019 với khối lượng nhập xuất 6,0 triệu m3/Tấn/năm. Có 9 cầu cảng có thể tiếp nhận tàu dầu lớn nhất có trọng tải đến 40 000 DWT và gần 100 đồng hồ lưu lượng kế cho phép cấp hàng mỗi ngày 20.000 m3/Tấn.

Cầu cảng tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Hiện đại hóa hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam; đến nay đã Công ty đã có 73 CHXD trực thuộc với hàng ngàn mét khối bể chứa và hàng trăm cột đo nhiên liệu điện tử phục vụ 24/24 giờ. Phát triển các cửa hàng mới luôn gắn liền với việc nâng cấp các cửa hàng hiện có; các cửa hàng của Công ty đều được trang bị hệ thống đo bể tự động, kết mạng với trung tâm điều hành của Công ty, đảm bảo theo dõi sát sao mọi diễn biến về số lượng, chất lượng hàng hoá.

Thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng, trong những năm qua, Petrolimex Sài Gòn đã đầu tư bể chứa, hệ thống công nghệ, phương tiện kỹ thuật; cung cấp miễn phí các dụng cụ đo tính khi giao nhận xăng dầu. Thực hiện sức rửa bể chứa, sửa chữa, thử nghiệm kiểm tra chất lượng xăng dầu miễn phí; tư vấn về chất lượng, giao nhận, bảo quản và sử dụng xăng dầu cho khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ về công tác quản lý đo lường, quản lý số lượng, chất lượng xăng dầu trong lưu thông trên toàn hệ thống cung cấp của Petrolimex Sài Gòn.

Máy sắc ký khí (hình trái) và Máy xác định hàm lượng vết Sulphur (hình phải)

Máy sắc ký lỏng (hình trái) và Máy sắc ký ion (hình phải)

Petrolimex Sài Gòn cũng đặc biệt coi trọng vai trò tư vấn, đánh giá, giám sát khách quan của bên thứ ba nhằm không ngừng hoàn thiện các mặt hoạt động của mình.

(1) Hệ thống quản lý chất lượng trên toàn Công ty phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Ngày 15/11/2002 tổ chức giám định BVQI (Anh quốc) đã đánh giá và công nhận hệ thống quản lý của Công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000. Đánh giá giám sát hàng năm, BVQI tiếp tục công nhận Công ty đã duy trì hệ thống theo đúng tiêu chuẩn được công nhận của mình.

(2) Phòng Hoá nghiệm trung tâm kiểm tra chất lượng xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 : 2017. Năm 1999, Phòng Hoá nghiệm trung tâm của Công ty được Tổng cục TC-ĐL-CL đánh giá đạt tiêu chuẩn ISO/GUIDE 25. Đến nay, phòng Hoá nghiệm trung tâm mang mã số VILAS 48 có 49 phép thử được công nhận đạt tiêu chuẩn, với đội ngũ kỹ sư, nhân viên được đào tạo chuyên sâu, sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại đảm bảo kiểm tra các lô hàng nhập - xuất qua kho Nhà Bè, mẫu của các khách hàng và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về chất lượng xăng dầu.

Nguồn:  Nguyễn Thành Công  -  Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xăng Dầu
Petrolimex Sài Gòn